Google Ana Sayfasına Git
 Google İzinleri
Ana Sayfa

Google Hakkında

Google İzinleri
   - Yönergeler
   - Talep Formu
    Marka Şartları


İlgili Bağlantılar
  Basın Merkezi
  Bize Ulaşın

Bu sitede bul:

Google Marka Özellikleri Şartlar Ve Koşulları

Google ticari markalarını, logolarını, web sayfalarını, ekran görüntülerini veya Google'a ait başka ayırt edici özellikleri ("Google Marka Özellikleri") kullanma talebiniz Google tarafından onaylanırsa aşağıdaki şartlar ve koşullara ("Sözleşme") tabi olmayı kabul edersiniz.

Google Marka Özelliklerinin Üçüncü Taraflarca Kullanımı İçin Yönergelere uymayı kabul edersiniz. Bu yönergelere uyduğunuz sürece ve Google'ın izin talebinizi açıkça onaylaması şartıyla, Google size, ilgili İzin Talebi Formunda belirtilen Google'ın Marka Özelliklerini, yalnızca bu formda belirtilen amaçla ve malzemeler için kullanmak üzere devredilemez, münhasır olmayan, telif haksız sınırlı bir lisans verir. Google Marka Özelliklerinin her türlü kullanımına, Google Marka Özelliklerinin Google Inc. şirketine ait ticari markalar ve ayırt edici marka özellikleri olduğunu açık bir biçimde gösteren bir bildirim eşlik etmelidir.

Google, Google Marka Özelliklerini görüntüleme izninizi feshetme veya üzerinde değişiklik yapma ve bu şartlar ve koşullara uymayan, Google'a ait herhangi bir fikri mülkiyet hakkını ihlal eden veya yürürlükteki yasalara aykırı her türlü kullanıma karşı tamamen kendi takdirine göre yasal işlem yapma hakkını saklı tutmaktadır.

Yukarıda belirtilenler dışında, burada yer alan hiçbir ifade Google Marka Özelliklerine ilişkin size herhangi bir hak, mülkiyet hakkı veya pay vermemektedir veya verdiği şeklinde yorumlanamaz. Google Marka Özelliklerini kullanımınız Google'ın lehine gerçekleşecektir. Google Marka Özellikleriyle rekabet etmemeyi veya başkalarının rekabet etmesine yardımcı olmamayı (bu türden bir sınırlamanın yürürlükteki yasalarca yasaklandığı kapsam dışında) ve Google'ınkilere kafa karışıklığı yaratacak şekilde benzer alan adlarını, ticari markaları, ticari adları veya başka ayırt edici marka özelliklerini tescil ettirmemeyi veya tescil ettirmeye çalışmamayı kabul edersiniz.

Google Marka Özellikleri "olduğu gibi" sağlanmıştır ve Google, Google Marka Özelliklerine ilişkin hak ihlali bulunmadığı garantileri dahil her türlü açık veya örtük yasal garantiyi reddetmektedir. Ayrıca, Google Marka Özelliklerini kullanımınız ücretsiz olduğu için hiçbir durumda, doğrudan, dolaylı, arızi, özel, neden olunan, cezai, örnek teşkil eden zararlar veya bu Sözleşmeden ya da Google Marka Özelliklerinin kullanımından kaynaklanan diğer zararlar dahil olmak üzere hiçbir yükümlülük varsayımı çerçevesinde Google'ın size karşı, bu Sözleşmenin konusuna ilişkin hiçbir yükümlülüğü yoktur. Bu sınırlama, Google'ın bu tür zararların oluşması olasılığından haberdar olması veya haberdar olmasının gerekmesi veya bu olasılığın kendisine bildirilmiş olması ve burada belirtilen herhangi bir sınırlı çözümün asıl amacının yerine getirilememesi durumunda bile geçerli olacaktır. Bazı devletler arızi veya sonuç olarak oluşan zararlarda örtük garantilerin kapsam dışı tutulmasına veya yükümlülüklerin sınırlandırılmasına izin vermediğinden, yukarıdaki sınırlamalar ve kapsam dışı durumlar sizin için geçerli olmayabilir.

Önceden Google'dan yazılı onay almadan, bu Sözleşme kapsamındaki haklarınızı veya yükümlülüklerinizi başkasına devredemezsiniz. Bu Sözleşme, üçüncü taraf haklarından yararlanılmasını amaçlamaktadır veya üçüncü taraf hakları doğuracak şekilde yorumlanamaz. Bu Sözleşme, milletlerarası bağlama kurallarına bakılmaksınız, Kaliforniya Eyaleti yasalarına göre yorumlanacak ve uygulanacaktır. Bu Sözleşmeden kaynaklanabilecek veya onlarla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlık veya hak talebi için yargılama yeri Kaliforniya'nın Santa Clara İlçesidir. Taraflar, bağımsız yüklenicilerdir. Her iki tarafın da, herhangi bir nedenle diğer tarafın bir çalışanı, aracısı, ortağı veya yasal temsilcisi olduğu addedilemez ve taraflardan hiçbirisinin diğeri adına herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk oluşturma yetkisi, hakkı veya yeterliliği olmayacaktır. Google'ın bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün ihlali karşısından haklarından feragat etmesi, hükmün kendisinden feragat edildiği şeklinde yorumlanamaz. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmü yeterli bir mahkeme tarafından yasalara aykırı telakki edilirse, o hüküm orijinal hükmün amaçları yasaların izin verdiği ölçüde en iyi şekilde yerine getirilecek biçimde değiştirilir ve yorumlanır ve bu Sözleşmenin geri kalan hükümleri etkinliklerini ve geçerliliklerini tam olarak korumaya devam ederler. Bu Sözleşme, Google Marka Özelliklerinin Üçüncü Taraflarca Kullanımı İçin Yönergeler ve İzin Talep Formu, buradaki konuyla ilgili taraflar arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturur.