Google Chrome ve Chrome OS Ek Hizmet Şartları

Chrome veya Chrome OS'u kullanarak https://policies.google.com/terms adresinde bulunan Google Hizmet Şartları'nı ve bu Google Chrome ile Chrome OS Ek Hizmet Şartları'nı kabul etmiş olursunuz.

Bu Google Chrome ve Chrome OS Ek Hizmet Şartları, Chrome ve Chrome OS'un çalıştırılabilir kod sürümü için geçerlidir. Chrome'a ait kaynak kodun büyük bölümü açık kaynak yazılım lisans sözleşmeleri altında ücretsiz olarak http://www.chromium.org adresinde sunulmaktadır.

Chrome ve Chrome OS'un belirli bileşenlerini kullanımınız aşağıdaki şartlara tabidir:

AVC

BU ÜRÜN, (i) AVC STANDARDINA UYGUN OLARAK VİDEO ("AVC VİDEO") KODLAMAK VE/VEYA (ii) KİŞİSEL FAALİYETTE BULUNAN BİR TÜKETİCİ TARAFINDAN KODLANMIŞ VE/VEYA AVC VİDEO SAĞLAMA LİSANSINA SAHİP BİR VİDEO SAĞLAYICIDAN EDİNİLMİŞ BİR AVC VİDEONUN KODUNU ÇÖZMEK ÜZERE TÜKETİCİNİN KİŞİSEL KULLANIMI VEYA KARŞILIĞINDA ÜCRET ALMADIĞI DİĞER KULLANIMLARI İÇİN AVC PATENT PORTFÖYÜ LİSANSI ALTINDA LİSANSLANMIŞTIR. BAŞKA HİÇBİR KULLANIM İÇİN HİÇBİR LİSANS VERİLMEMİŞTİR VEYA VERİLDİĞİ ANLAMI ÇIKARILAMAZ. EK BİLGİ, MPEG LA, L.L.C. FİRMASINDAN EDİNİLEBİLİR. BKZ. HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

Adobe

Google Chrome, Adobe Systems Incorporated ve Adobe Software Irelend Limited (birlikte “Adobe” denecektir) tarafından sağlanan bir veya daha fazla bileşen içerebilir. Google tarafından sağlanan Adobe yazılımlarını (“Adobe Yazılımı”) kullanmanız aşağıdaki ek şartlara (“Adobe Şartları”) tabidir. Adobe Yazılımı'nı alan varlık olarak sizden, bu dokümanda bundan sonra “Alt Lisans Sahibi” olarak bahsedilecektir.

1. Lisans Kısıtlamaları.

(a) Flash Player, Sürüm 10.x yalnızca bir tarayıcı eklentisi olarak tasarlanmıştır. Alt Lisans Sahibi, bu Adobe Yazılımı'nı, web sayfasında içerik oynatma amaçlı bir tarayıcı eklentisi dışında herhangi bir amaçla kullanmak için değiştiremez veya dağıtamaz. Örneğin, Alt Lisans Sahibi, işbu Adobe Yazılımı'nı, tarayıcı dışında çalışan uygulamalarla (örn., bağımsız uygulamalar, widget'lar, cihaz kullanıcı arayüzleri gibi) kullanılmasına olanak sağlayacak şekilde değiştiremez.

(b) Alt Lisans Sahibi, Flash Player Sürüm 10.x'in hiçbir API'sını, tarayıcı eklentisi arayüzü üzerinden, söz konusu uzantının, bir web sayfasındaki içeriğin bağımsız bir uygulama olarak oynatılması amacıyla kullanılmasına izin verecek şekilde açığa çıkaramaz.

(c) Chrome-Reader Yazılımı, Adobe DRM'den farklı dijital haklar yönetimi protokolleri veya sistemleri içeren hiçbir PDF veya EPUB dokümanını görüntülemek amacıyla kullanılamaz.

(d) Adobe DRM, tüm Adobe DRM korumalı PDF ve EPUB dokümanları için, Chrome Reader Yazılımı'nda etkinleştirilmelidir.

(e) Chrome-Reader Yazılımı, teknik özelliklerle açık bir şekilde izin verilenler dışında, Adobe PDF ve EPUB biçimlerini destekleme ve Adobe DRM desteği dahil, ancak sınırlama olmaksızın Adobe tarafından Adobe Yazılımı'nda sağlanan hiçbir özelliği devre dışı bırakamaz.

2. Elektronik Aktarım. Alt Lisans Sahibi, açık bir şekilde izin verildiyse CD-ROM, DVD-ROM veya diğer depolama ortamı ve Elektronik Aktarım dahil Alt Lisans Sahibi tarafından Adobe Yazılımı'nın her tür dağıtımının, yetkili olmayan kullanımı önlemek amacıyla makul ölçüde güvenlik önlemleri sağlanmasına tabi olduğunu kabul etmesi koşuluyla, Adobe Yazılımı'nı web sitesinden, İnternet üzerinden, intranet'ten veya benzeri teknolojiler (“Elektronik Aktarım”) kullanılarak indirilmesine izin verebilir. İşbu dokümanda onay verilen Elektronik Aktarımlarla ilişkili olarak Alt Lisans Sahibi, güvenlikle ve/veya Alt Lisans Sahibi Ürününün son kullanıcılara dağıtımının kısıtlanmasıyla ilişkili olanlar dahil Adobe tarafından belirlenen tüm makul kullanım kısıtlamalarını uygulamayı kabul eder.

3. EULA ve Dağıtım Şartları.

(a) Alt Lisans Sahibi, Adobe Yazılımı’nın son kullanıcılara, Alt Lisans Sahibi’nin ve tedarikçilerinin lehine olan ve en azından şu minimum koşulları içeren uygulanabilir bir son kullanıcı lisans anlaşmasıyla birlikte dağıtılmasını sağlayacaktır: (i) dağıtımı ve kopyalamayı yasaklayan madde, (ii) değişiklik yapma ve türev çalışmalar hazırlamayı yasaklayan madde, (iii) derlemesini çözmeyi, tersine mühendisliği, tersine çevirme ve başka şekilde Adobe Yazılımı’nı kişilerin anlayabileceği biçime indirgemeyi yasaklayan madde, (iv) Alt Lisans Sahibi Ürününün (8. Bölüm’de tanımlandığı şekilde) Alt Lisans Sahibi ve lisans verenlerin sahipliğini gösteren madde, (v) dolaylı, özel, arızi, cezai ve sonuç olarak ortaya çıkan hasarlar için sorumluluğun reddi ve (vi) geçerli olduğu şekilde, yasa tarafından izin verilen azami ölçüde uygulanabilir tüm yasal garantiler için sorumluluğun reddi dahil diğer endüstri standardı sorumluluk reddi beyanları ve kısıtlamalar.

(b) Alt Lisans Sahibi, Adobe Yazılımı'nın Alt Lisans Sahibi'nin dağıtımcılarına, Alt Lisans Sahibi'nin ve tedarikçilerinin lehine olan ve Adobe'yi en az Adobe Şartları kadar koruyan şartlar içeren, uygulanabilir bir dağıtım lisansı altında dağıtılmasını sağlayacaktır.

4. Açık Kaynak. Alt Lisans Sahibi, hiçbir üçüncü tarafa, Adobe’nin fikri mülkiyet hakları veya kullanım, değişiklik yapma ve/veya dağıtım koşulu olarak Adobe Yazılımı’nın (i) kaynak kod biçiminde ifşasını veya dağıtımını; (ii) türev çalışmaları yapmak amacıyla lisanslanmasını; veya (iii) ücretsiz olarak yeniden dağıtımını gerektiren veya gerektirdiği şekilde yorumlanabilen açık kaynak lisansına veya şemasına ait fikri mülkiyet haklarına tabi olacak mülkiyet hakları altında doğrudan veya dolaylı hiçbir hak veya muafiyet vermeyecek veya vereceğini ima etmeyecektir. Şüpheye mahal vermemek amacıyla, yukarıdaki kısıtlama Alt Lisans Sahibi'nin Adobe Yazılımı'nı dağıtmasını engellemez; Alt Lisans Sahibi Adobe Yazılımı'nı ücretsiz bir şekilde Google Yazılımı ile birlikte paket olarak dağıtacaktır.

5. Ek Şartlar. Adobe Yazılımı'nın Alt Lisans Sahipleri'ne sağlanan her tür güncelleme, yeni sürüme geçirme ve yeni sürümlerinde (hepsine birden “Yeni Sürüme Geçiş” denir), Adobe yalnızca söz konusu Yeni Sürüme Geçiş'te ve bundan sonraki sürümlerinde geçerli olacak, aynı zamanda Adobe tarafından söz konusu kısıtlamaların yalnızca ilgili Yeni Sürüme Geçiş'in tüm lisans sahiplerine uygulanacağı ek şartlar ve koşullar getirme hakkını saklı tutar. Alt Lisans Sahibi bu ek şartlar ve koşulları kabul etmezse, Alt Lisans Sahibi'nin söz konusu Yeni Sürüme Geçiş ile ilgili lisans hakkı olmaz ve Alt Lisans Sahibi'nin Adobe Yazılımı ile ilgili lisans hakları, söz konusu ek şartların ve koşulların Alt Lisans Sahibi'ne sunulduğu tarihten 90 gün sonra otomatik olarak feshedilir.

6. Mülkiyet Hakları Bildirimleri. Alt Lisans Sahibi, Adobe Yazılımı'nın veya birlikte verilen malzemelerin üzerinde veya içinde görünen, Adobe'ye (ve varsa, lisans verenlerine) ait telif hakkı bildirimlerini, ticari markaları, logoları veya ilgili bildirimleri ya da diğer mülkiyet hakları bildirimlerini silmez veya herhangi bir şekilde değiştirmez ve kendi dağıtımcılarının değiştirmesine izin vermez.

7. Teknik Gereksinimler. Alt Lisans Sahibi ve dağıtımcıları Adobe Yazılımı'nın ve/veya Yeni Sürüme Geçişin dağıtımını yalnızca (i) http://www.adobe.com/mobile/licensees (veya daha sonra bunu izleyen web sitelerinde) yayınlanan teknik özellikleri karşılayan ve (ii) Adobe tarafından aşağıda belirtildiği şeklide onaylanan cihazlarda yapabilir.

8. Doğrulama ve Güncelleme. Alt Lisans Sahibi, Adobe Yazılımı ve/veya Yeni Sürüme Geçiş'i içeren ve Google tarafından iletişimde kullanılmak üzere Cihaz Doğrulama muafiyet kriterlerine uymayan tüm Alt Lisans Sahibi ürünlerini (ve bundan sonraki tüm sürümlerini) (“Alt Lisans Sahibi Ürünü”) Adobe tarafından doğrulanması için Adobe'ye göndermelidir. Alt Lisans Sahibi, Adobe'nin http://flashmobile.adobe.com adresinde belirtilen, bu sözleşmenin düzenlendiği tarihte geçerli şartlarda yer alan doğrulama paketlerini tedarik ederek yaptığı her başvuru için ödeme yapar. Alt Lisans Sahibinin doğrulanmamış Ürünü dağıtılamaz. Doğrulama, Adobe'nin http://flashmobile.adobe.com/ adresinde açıklanan, bu sözleşmenin düzenlendiği tarihte geçerli sürece (“Doğrulama”) uygun bir şekilde tamamlanır.

9. Profiller ve Cihaz Merkezi. Alt Lisans Sahibinden, Doğrulama sürecinin bir parçası olarak veya başka yöntemlerle Alt Lisans Sahibi Ürünleri hakkında belirli profil bilgileri girmesi istenir ve Alt Lisans Sahibi söz konusu bilgileri Adobe'ye sağlar. Adobe, (i) Alt Lisans Sahibi Ürününü doğrulamak için (söz konusu ürün Doğrulama'ya tabi ise) makul düzeyde gereklilik üzerine ilgili profil bilgilerini kullanabilir ve (ii) ilgili profil bilgilerini https://devices.adobe.com/partnerportal/ adresinde bulunan “Adobe Device Intelligence sisteminde” görüntüleyebilir ve geliştiricilerle son kullanıcılara Alt Lisans Sahibi Ürünleri'ndeki içeriğin veya uygulamaların nasıl göründüğünü (örn., belirli telefonlarda video görüntülerinin nasıl göründüğü gibi) gösterebilmek amacıyla Adobe'nin içerik oluşturma ve geliştirme araçları ve hizmetleri üzerinden kullanıma sunabilir.

10. İhracat. Alt Lisans Sahibi, Adobe Yazılımı'nı içerebilecek Birleşik Devletler menşeli ürünlerin ve teknik verilerin ihracatını ve yeniden ihracatını kısıtlayan Birleşik Devletler yasalarını ve düzenlemelerini kabul eder. Alt Lisans Sahibi, Adobe Yazılımı'nı Birleşik Devletler'in ve yabancı devletlerin uygun müsaadeleri (varsa) olmadan ihraç veya yeniden ihraç etmemeyi kabul eder.

11. Teknoloji Geçişiyle İlgili Şartlar.

(a) İlgili taraflara ait, taraflardan alınan veya taraflarla sağlanan geçerli izinler ve sözleşmelerle yürürlükte olanlar haricinde, Alt Lisans Sahipleri, Adobe Yazılımı'nı bilgisayar olmayan herhangi bir cihazda salt ses içerikli mp3 (.mp3) verilerinin kodlanması veya kodunun çözülmesi için kullanamaz ve söz konusu yazılımın kullanılmasına izin veremez, aynı şekilde Adobe Yazılımı'nda bulunan mp3 kodlayıcıların ve kod çözücülerin Adobe Yazılımı dışında başka hiçbir ürün tarafından kullanılmasına veya erişilmesine izin veremez. Adobe Yazılımı video, resim ve diğer veriler içeren bir swf veya flv dosyasında bulunan MP3 verilerinin kodlanması veya kodunun çözülmesi amacıyla kullanılabilir. Alt Lisans Sahibi Adobe Yazılımı'nın bilgisayar haricindeki cihazlarda kullanımının, işbu bölümdeki yasaklarla tanımlandığı şekilde, MP3 teknolojisiyle ilişkili fikri mülkiyet haklarını ellerinde bulunduran üçüncü taraflara lisans ücretlerinin veya sair tutarların ödenmesini gerektirebileceğini ve Adobe'nin veya Alt Lisans Sahibi'nin bu tür kullanım için üçüncü taraf fikri mülkiyet haklarının hesabına hiçbir lisans ücreti ve başka tutarı ödememiş olduğunu kabul eder. Alt Lisans Sahibi bu tür kullanım için bir MP3 kodlayıcı veya kod çözücüye ihtiyaç duyarsa, geçerli tüm patent hakları da dahil olmak üzere gerekli fikri mülkiyet lisansının alınmasından Alt Lisans Sahibi sorumludur.

(b) Alt Lisans Sahibi (i) Adobe Yazılımı'nın Flash video dosyası biçimindeki (.flv veya .f4v) videonun kodunu çözebilmesini sağlamak üzere gereken On2 kaynak kodunu (işbu sözleşme kapsamında Kaynak Kod bileşeni olarak sağlanır) ve (ii) Adobe Yazılımı'nda hata düzeltme ve performans geliştirme çalışmaları yapmak üzere sınırlı amaçla sağlanan Sorenson Spark kaynak kodunu (işbu sözleşme kapsamında Kaynak Kod bileşeni olarak sağlanır) kullanmayacak, kopyalamayacak, yeniden üretmeyecek ve değiştirmeyecektir. Adobe Yazılımı ile birlikte verilen tüm codec'ler yalnızca, Adobe Yazılımı'nın tümleşik bir parçası olarak kullanılabilir ve dağıtılabilir, diğer Google uygulamaları dahil başka hiçbir uygulama tarafından erişilemez.

(c) Kaynak Kod ile birlikte AAC codec ve/veya HE-AAC codec (“AAC Codec”) sağlanabilir. AAC Codec'in kullanımı Alt Lisans Sahibi'nin, VIA Licensing tarafından AAC Codec'in kullanılacağı nihai ürünlerde gerekli patentlerin sağlandığı şekliyle kapsayan uygun bir patent lisansını edinmesine bağlıdır. Alt Lisans Sahibi Adobe'nin bu Sözleşme kapsamında Alt Lisans Sahibi'ne veya onun alt lisans sahiplerine AAC Codec için patent lisansı sağlamadığını bilir ve kabul eder.

(d) KAYNAK KODUNDA, TİCARİ OLMAYAN, KİŞİSEL TÜKETİCİ KULLANIMI İÇİN (i) AVC STANDARDI (“AVC VİDEO”) İLE UYUMLU BİR ŞEKİLDE VİDEO KODLAMASI VE/VEYA (ii) ) TİCARİ AMAÇLI OLMAYAN VE KİŞİSEL FAALİYETTE BİR TÜKETİCİ TARAFINDAN KODLANAN VE/VEYA AVC VİDEO SAĞLAMA LİSANSINA HAİZ BİR VİDEO SAĞLAYICISINDAN EDİNİLMİŞ AVC VİDEONUN KODUNU ÇÖZMEK AMACIYLA AVC PATENT PORTFÖYÜ LİSANSI İLE LİSANSLANMIŞ KOD BULUNABİLİR. BAŞKA HERHANGİ BİR KULLANIM BİÇİMİ İÇİN LİSANS VERİLMEZ VEYA O YÖNDE HERHANGİ BİR İMADA BULUNULMAZ. MPEG LA, L.L.C'DEN DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİLEBİLİR. Bkz. http://www.mpegla.com

12. Güncelleme. Alt Lisans Sahibi, Google Yazılımı ile birlikte paket olarak verilen ve Adobe Yazılımı içeren, Alt Lisans Sahibi'nin tüm ürünlerindeki (“Alt Lisans Sahibi Ürünleri”) Adobe Yazılımı'na ilişkin, Google veya Adobe tarafından gerçekleştirilecek güncelleme çabalarını engellemeyecektir.

13. Atfetme ve Mülkiyet Bildirimleri. Alt Lisans Sahibi, Adobe Yazılımı'nı Alt Lisans Sahibi Ürününe ait herkesin erişebileceği teknik özelliklerde listeleyecek ve Alt Lisans Sahibi Ürününün paketleme veya pazarlama malzemelerinde uygun Adobe Yazılımı marka bilinci oluşturma unsurlarını (özellikle Adobe kurumsal logosu hariç olmak üzere), söz konusu Alt Lisans Sahibi Ürününde bulunan diğer üçüncü taraf ürünlerine ait marka bilince oluşturma unsurlarıyla tutarlı bir şekilde bulunduracaktır.

14. Garanti İçermeme. ADOBE YAZILIMI ALT LİSANS SAHİBİNE KULLANIM VE YENİDEN ÜRETİM AMACIYLA “OLDUĞU GİBİ” VERİLMİŞ OLUP ADOBE, YAZILIMIN KULLANIMI VE PERFORMANSI İLE İLGİLİ HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. ADOBE VE ADOBE'NİN TEDARİKÇİLERİ ADOBE YAZILIMININ KULLANIMINDAN ELDE EDİLECEK PERFORMANS VE SONUÇLARLA İLGİLİ GARANTİ VERMEZ VE VEREMEZ. ALT LİSANS SAHİBİNİN BULUNDUĞU YARGI ALANINDA, ALT LİSANS VERMEYLE İLİŞKİLİ GEÇERLİ YASA TARAFINDAN HARİÇ TUTULAMADIĞI/TUTULMADIĞI VEYA SINIRLANAMADIĞI/SINIRLANMADIĞI ÖLÇÜDE GEÇERLİ TÜM GARANTİ, KOŞUL, BEYAN VEYA ŞART DIŞINDA, ADOBE VE ADOBE'NİN TEDARİKÇİLERİ, ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AİT HAKLARIN İHLAL EDİLMEMESİ, SATILABİLİRLİK, BÜTÜNLÜK, TATMİN EDİCİ KALİTE VEYA HERHANGİ BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK DAHİL ANCAK SINIRLAMA OLMAKSIZIN HİÇBİR KONUDA (KANUN, TEAMÜL, ÖZEL KULLANIM VEYA DİĞER ŞEKİLDE AÇIK VEYA ZIMNİ OLMAK ÜZERE) GARANTİ VERMEZ, KOŞUL SUNMAZ, BEYANDA BULUNMAZ VEYA ŞART BELİRTMEZ. ALT LİSANS SAHİBİ, ALT LİSANS SAHİBİNİN ADOBE ADINA AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ VERMEYECEĞİNİ KABUL EDER.

15. Yükümlülüğün Sınırlanması. ADOBE'NİN VEYA ADOBE'NİN TEDARİKÇİLERİNİN HİÇBİR DURUMDA, HERHANGİ BİR ŞEKİLDE OLUŞAN HİÇBİR HASAR, DAVA VEYA MASRAFTAN DOLAYI VEYA SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN, DOLAYLI YA DA ARIZİ HİÇBİR HASARDAN VEYA HİÇBİR KAR KAYBINDAN VEYA TASARRUF KAYBINDAN (BİR ADOBE TEMSİLCİSİ BU TÜR BİR KAYIP, HASAR, DAVA VEYA MASRAF OLASILIĞI KONUSUNDA ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE) VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFÇA AÇILAN HİÇBİR DAVADAN DOLAYI ALT LİSANS SAHİBİNE KARŞI YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLMAYACAKTIR. YUKARIDA BAHSEDİLEN KISITLAMALAR VE İSTİSNALAR ALT LİSANS SAHİBİNİN BULUNDUĞU YARGI ALANINDA GEÇERLİ YASA TARAFINDAN İZİN VERİLDİĞİ ÖLÇÜDE UYGULANIR. BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA VEYA SÖZLEŞMEYLE BAĞLANTILI OLARAK ADOBE VE ADOBE'NİN TEDARİKÇİLERİNİN TOPLAM SORUMLULUĞU BİN ABD DOLARI (1000 USD) İLE SINIRLIDIR. Bu Sözleşme'de yer alan hiçbir ifade Adobe'nin ihmalinden veya aldatıcı haksız fiil (sahtekârlık) sonucunda oluşan ölüm veya kişisel yaralanmalardan dolayı Adobe'nin Alt Lisans Sahibi'ne karşı sorumluluğunu sınırlamaz. Adobe, yükümlülükler, garantiler ve sorumluluklarla ilgili sorumluluğun reddi, hariç tutma ve/veya kısıtlamalar için, başka hiçbir hususta ve başka hiçbir amaçla olmamak üzere, tedarikçilerinin adına hareket etmektedir.

16. İçerik Koruma Şartları

(a) Tanımlar.

“Uyumluluk ve Bozulmazlık Kuralları”, dokümanın Adobe Yazılımları için http://www.adobe.com/mobile/licensees adresindeki veya işbu Sözleşme'nin düzenlendiği tarihten sonra bu adresin yerine gelecek web sitesindeki Adobe Yazılımları için uyumluluk ve bozulmazlık kuralları belirlediği anlamına gelir.

“İçerik Koruma İşlevleri”, Uyumluluk ve Bozulmazlık Kurallarıyla uyumluluğu sağlamak ve Adobe Yazılımı'nın kullanıcıları tarafından tüketilmek üzere dağıtılan dijital içerik açısından, söz konusu dijital içeriğin sahibi veya sahibinin lisans verdiği dağıtımcıları tarafından yetkilendirilmemiş oynatma, kopyalama, değişiklik yapma, yeniden dağıtma veya diğer eylemleri önlemek için tasarlanan Adobe Yazılımı'nın özellikleri anlamına gelir.

“İçerik Koruma Kodu”, Adobe Yazılımı'nın seçilmiş belirli sürümlerinde bulunan ve belirli İçerik Koruma İşlevleri sağlayan kod anlamına gelir.

“Anahtar”, dijital içeriğin şifresinin çözülmesinde kullanılmak üzere Adobe Yazılımı'nda bulunan şifrelemeyle ilgili bir değer anlamına gelir.

(b) Lisans Kısıtlamaları. Alt Lisans Sahibi'nin Adobe Yazılımı ile ilgili lisanslardan yararlanma hakkı aşağıdaki ek kısıtlamalara ve yükümlülüklere tabidir. Alt Lisans Sahibi, Adobe Yazılımı ile ilgili Alt Lisans Sahibi'ne uygulanan kısıtlama ve yükümlülüklere aynı ölçüde Alt Lisans Sahibi'nin müşterileri tarafından da uyulmasını sağlayacaktır; Alt Lisans Sahibi'nin müşterilerinin işbu ek kısıtlamalara ve yükümlülüklere herhangi bir şekilde uymaması, Alt Lisans Sahibi'nin maddi ihlali olarak değerlendirilecektir.

b.1. Alt Lisans Sahibi ve müşteriler, yalnızca, yukarıda Adobe Şartları'nda açıklanan doğrulama işlemi sırasında Alt Lisans Sahibi tarafından onaylandığı şekilde, Bozulmazlık ve Uyumluluk Kuralları'nı karşılayan Adobe Yazılımı'nı dağıtabilirler.

b.2. Alt Lisans Sahibi; (i) Adobe Yazılımı'nın veya Adobe Yazılımı kullanıcılarının yetkili bir şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla dijital içeriğin şifrelenmesi veya şifresinin çözülmesinde kullanılan ilgili herhangi bir Adobe Yazılımı'nın İçerik Koruma İşlevlerine müdahale edemez (ii) Adobe Yazılımı'nın veya Adobe Yazılımı kullanıcılarının yetkili bir şekilde kullanmaları amacıyla dijital içeriğin şifrelenmesi veya şifresinin çözülmesinde kullanılan ilgili herhangi bir Adobe Yazılımı'nın İçerik Koruma İşlevlerine müdahale etmek üzere tasarlanan ürünler geliştiremez veya dağıtamaz.

(c) Anahtarlar bu dokümanda Adobe'nin Gizli Bilgileri olarak belirlenir ve Alt Lisans Sahibi Anahtarlarla ilgili olarak Adobe'nin Kaynak Kod Kullanım Yordamı'na (istek üzerine Adobe tarafından sağlanır) bağlı olacaktır.

(d) Ayni Tazmin. Alt Lisans Sahibi işbu Sözleşme'nin ihlalinin Adobe Yazılımı'nın İçerik Koruma İşlevlerini tehlikeye atabileceğini ve Adobe'nin ve söz konusu İçerik Koruma İşlevlerine güvenen dijital içerik sahiplerinin çıkarlarına emsalsiz ve kalıcı bir şekilde zarar verebileceğini ve maddi hasarların bu şekilde oluşan zararın tazminine yetmeyebileceğini kabul eder. Bu nedenle, Alt Lisans Sahibi, bahsedilen ihlallerin neden olduğu (maddi hasarlara ek olarak) zararın önlenmesi veya sınırlandırılması amacıyla, Adobe'nin ayni tazmin yoluna gitme hakkına sahip olabileceğini de ayrıca kabul eder.

17. Atanmış Üçüncü Taraf Lehtar. Adobe Systems Incorporated ve Adobe Software Ireland Limited, Adobe Şartları dahil ancak sınırlama olmaksızın Adobe Yazılımı'na istinaden Google ile Alt Lisans Sahibi arasındaki sözleşmenin atanmış üçüncü taraf lehtarıdır. Alt Lisans Sahibi Google ile arasındaki sözleşmede aksini belirten tüm ifadelere rağmen, Google'ın Alt Lisans Sahibi'nin kimliğini Adobe'ye ifşa edebileceğini ve Alt Lisans Sahibi'nin Google ile, Adobe Şartları'nı içeren bir lisans sözleşmesi imzaladığını yazılı olarak belirtebileceğini kabul eder. Alt Lisans Sahibi, her lisans sahibi için bir sözleşmeye sahip olmalı ve söz konusu lisanslar Adobe Yazılımı'nın yeniden dağıtımına izin veriyorsa, ilgili sözleşme Adobe Şartları'nı içermelidir.

Ek olarak, Chrome OS'un belirli bileşenlerini kullanımınız aşağıdaki koşullara tabidir:

MPEG-4

BU ÜRÜN, (i) MPEG-4 GÖRSEL STANDARDINA UYGUN VİDEO ("MPEG-4 VİDEO") KODLAMAK VE/VEYA (ii) KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN FAALİYETTE BULUNAN BİR TÜKETİCİ TARAFINDAN KODLANMIŞ VE/VEYA MPEG LA TARAFINDAN MPEG-4 VİDEO SAĞLAMA LİSANSI VERİLMİŞ BİR VİDEO SAĞLAYICIDAN EDİNİLMİŞ MPEG-4 VİDEONUN KODUNU ÇÖZMEK ÜZERE TÜKETİCİNİN KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN KULLANIMI İÇİN MPEG-4 GÖRSEL PATENT PORTFÖYÜ LİSANSI ALTINDA LİSANSLANMIŞTIR. BAŞKA HİÇBİR KULLANIM İÇİN HİÇBİR LİSANS VERİLMEMİŞTİR VEYA VERİLDİĞİ ANLAMI ÇIKARILAMAZ. PROMOSYON, DAHİLİ VE TİCARİ KULLANIMLAR VE LİSANSLAMA İLE İLGİLİ EK BİLGİLER MPEG LA, LLC.DEN EDİNİLEBİLİR. BKZ. HTTP://WWW.MPEGLA.COM.