Google Chrome Hizmet Şartları

Bu Hizmet Şartları, Google Chrome'un çalıştırılabilir kod sürümü için geçerlidir. Google Chrome kaynak kodu, https://code.google.com/chromium/terms.html?hl=tr adresindeki açık kaynaklı yazılım lisansı sözleşmeleri altında ücretsiz olarak kullanılabilir.

1. Google ile olan ilişkiniz

1.1 Google ürünlerini, yazılımlarını, hizmetlerini ve web sitelerini kullanımınız (bu dokümanda hepsi birden “Hizmetler” olarak anılacaktır. Google’ın ayrı bir yazılı sözleşme altında size sunduğu hizmetleri kapsamaz), Google ile aranızdaki yasal bir sözleşmenin şartlarına tabidir. “Google”, esas iş merkezi 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD adresinde bulunan Google Inc. şirketini ifade etmektedir. Bu dokümanda sözleşmenin nasıl yapıldığı ve söz konusu sözleşmenin bazı şartları açıklanmaktadır.

1.2 Google tarafından aksi yazılı olarak kabul edilmedikçe Google ile yaptığınız sözleşme, her zaman, asgari olarak bu dokümanda belirtilen şartları ve koşulları içerecektir. Bu şartlar ve koşullar, aşağıda “Genel Şartlar” olarak ifade edilmektedir. Google Chrome kaynak kodu için açık kaynaklı yazılım lisansları, ayrı yazılı sözleşmelerdir. Açık kaynaklı yazılım lisanslarının bu Genel Şartlar'ın açıkça yerini aldığı sınırlı ölçüde, Google Chrome veya Google Chrome'un belirli bileşenlerinin kullanımı için Google ile aranızdaki sözleşme açık kaynak lisanslarına tabidir.

1.3 Google ile aranızdaki sözleşme ayrıca, aşağıda Google Chrome Ek Hizmet Şartları'nda belirtilen şartları ve işbu Hizmetler için, Genel Şartlar'ın yanı sıra geçerli tüm Yasal Uyarılardaki şartları da içerir. Bunların tümü, aşağıda “Ek Şartlar” olarak ifade edilmiştir. Bir Hizmet, Ek Şartlar'a tabi olduğunda, bu şartları, söz konusu Hizmet'in içinden veya o Hizmet'i kullanırken erişerek okuyabilirsiniz.

1.4 Genel Şartlar, Ek Şartlar'la birlikte, Hizmetler'i kullanımınızla ilişkili olarak, Google ile aranızda yasal bağlayıcılığı olan bir sözleşme oluşturur. Zaman ayırıp bu şartları dikkatli bir şekilde okumanız önemlidir. Bu yasal sözleşme, aşağıda kısaca “Şartlar” olarak ifade edilmektedir.

1.5 Ek Şartlar ile Genel Şartlar arasında herhangi bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda, Hizmetle ilişkili olarak Ek Şartlar geçerlidir.

2. Şartlar'ın Kabulü

2.1 Hizmetler'den yararlanabilmek için önce Şartlar'ı kabul etmeniz gerekir. Şartlar'ı kabul etmeden Hizmetler'i kullanamazsınız.

2.2 Şartlar'ı aşağıdaki yollarla kabul edebilirsiniz:

(A) herhangi bir Hizmet'in kullanıcı arayüzünde Şartlar'ı kabul etme seçeneğini (Google tarafından bu seçenek sunulduğunda) tıklayarak veya

(B) Hizmetler'i fiili olarak kullanmaya başlayarak. Bu durumda, Google'ın, Hizmetler'i kullanımınızı Şartlar'ı kabul ettiğiniz şeklinde değerlendireceğini anlar ve kabul edersiniz.

3. Şartlar'ın yazıldığı dil

3.1 Google, Şartlar'ın İngilizce sürümünün bir çevirisini sağladığında bu çevirinin yalnızca size kolaylık sağlamak için sunulduğunu ve Google ile ilişkinizde Şartlar'ın İngilizce sürümünün esas alınacağını kabul edersiniz.

3.2 Şartlar'ın İngilizce sürümünde ifade edilenlerle çeviride ifade edilenler arasında bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda İngilizce sürüm geçerli olacaktır.

4. Hizmetler'in Google tarafından sağlanması

4.1 Google’ın dünyanın dört bir yanında yan kuruluşları ve satış ortağı tüzel kuruluşları vardır (“Yan Kuruluşlar ve Satış Ortakları”). Bazen, söz konusu Hizmetler Google adına bu şirketler tarafından size sunulur. Yan Kuruluşların ve Bağlı Kuruluşların bu Hizmetler'i size sunmaya yetkili olduğunu kabul edersiniz.

4.2 Google, kullanıcılarına mümkün olan en iyi deneyimi sağlamak için sürekli yenilikler yapmaktadır. Google tarafından sağlanan Hizmetler'in, önceden bildirilmeksizin, biçim ve nitelik açısından zaman zaman değişebileceğini kabul edersiniz.

4.3 Bu sürekli yenilenmenin bir parçası olarak, Google’ın önceden haber vermeksizin bazı Hizmetler'i (veya Hizmetler'in bazı özelliklerini) tamamen kendi takdirine bağlı olarak size veya genel olarak kullanıcılara sağlamayı (geçici veya kalıcı olarak) durdurabileceğini kabul edersiniz. Hizmetler'i kullanmayı istediğiniz zaman bırakabilirsiniz. Hizmetler'i kullanmayı bıraktığınızda bunu özel olarak Google’a bildirmeniz gerekmez.

4.4 Google’ın hesabınıza erişimi devre dışı bırakması durumunda, söz konusu Hizmetler'e, hesap ayrıntılarınıza veya hesabınızda bulunan başka dosyalara ya da içeriğe erişiminizin engellenebileceğini kabul edersiniz.

5. Hizmetler'in tarafınızdan kullanımı

5.1 Hizmetler'i, yalnızca (a) Şartlar ve (b) (veri veya yazılımların Amerika Birleşik Devletleri'ne/Devletleri'nden diğer ilgili ülkelere/ülkelerden ihracı ile alakalı tüm yasalar da dahil olmak üzere) ilgili yargı alanındaki geçerli herhangi bir yasa, yönetmelik veya genel olarak kabul edilmiş uygulamalar ve yönergeler tarafından izin verilen amaçlar doğrultusunda kullanmayı kabul edersiniz.

5.2 Hizmetler'i (veya Hizmetler'e bağlı sunucuları ve ağları) engelleyen veya bozan hiçbir etkinlikte bulunmayacağınızı kabul edersiniz.

5.3 Google ile yaptığınız ayrı bir sözleşmede açıkça izin verilmediği sürece, Hizmetler'i hiçbir amaçla yeniden üretmemeyi, çoğaltmamayı, kopyalamamayı, satmamayı, ticaretini yapmamayı veya yeniden satmamayı kabul edersiniz.

5.4 Şartlar'dan doğan yükümlülüklerinizin ihlal edilmesinden ve bu ihlalin sonuçlarından (Google’ın uğrayabileceği her tür kayıp ve hasar dahil olmak üzere) tek başınıza sorumlu olduğunuzu (ve Google’ın size veya üçüncü bir tarafa karşı hiçbir sorumluluğu olmadığını) kabul edersiniz.

6. Gizlilik ve kişisel bilgileriniz

6.1 Google’ın veri koruma uygulamaları hakkında bilgi için lütfen https://www.google.com/privacy.html ve https://www.google.com/intl/tr/chrome/privacy/ adresindeki Google gizlilik politikasını okuyun. Bu politikada, Hizmetler'i kullandığınızda Google'ın kişisel bilgilerinizi nasıl kullandığı ve gizliliğinizi nasıl koruduğu açıklanmaktadır.

6.2 Verilerinizin Google’ın gizlilik politikası doğrultusunda kullanılmasını kabul edersiniz.

7. Hizmetler'in İçeriği

7.1 Hizmetler'in veya bu Hizmetler'i kullanmanızın bir parçası olarak eriştiğiniz tüm bilgilerin (örneğin veri dosyaları, yazılı metinler, bilgisayar yazılımları, müzik, ses dosyaları veya diğer sesler, fotoğraflar, videolar ve diğer görseller), yalnızca bu içeriğin kaynağı olan kişinin sorumluluğunda olduğunu kabul edersiniz. Bu gibi bilgilerin tümü aşağıda “İçerik” olarak ifade edilmektedir.

7.2 Hizmetler'in içindeki reklamlar ve sponsorlu İçerik dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Hizmetler'in bir parçası olarak size sunulan İçeriğin, bu İçeriği Google'a sağlayan sponsorların veya reklamverenlerin (veya onlar adına hareket eden diğer kişi veya kuruluşların) fikri mülkiyet haklarıyla korunuyor olabileceğini unutmamalısınız. Google veya söz konusu İçeriğin sahipleri ayrı bir sözleşmede size bu yetkiyi vermediği sürece bu İçeriği (tamamen veya kısmen) değiştiremez, finansal kiralama yoluyla veremez, kiralayamaz, ödünç veremez, satamaz, dağıtımını yapamaz veya İçeriği temel alan türev çalışmalar oluşturamazsınız.

7.3 Google, herhangi bir Hizmet'in İçeriği'nin herhangi bir kısmını veya tamamını ön elemeden geçirme, inceleme, işaretleme, filtreleme, değiştirme, reddetme veya kaldırma hakkını saklı tutar, ancak bunu yapmakla yükümlü değildir. Hizmetlerden bazıları için, Google müstehcen içerikleri filtreleme araçları sağlayabilir. Bu araçlar Güvenli Arama tercihi ayarlarını içerir (bkz. https://support.google.com/websearch/answer/510?hl=tr). Ayrıca, rahatsız edici bulabileceğiniz içeriklere erişimi sınırlayan, dışarıdan satın alınabilecek hizmetler ve yazılımlar da vardır

7.4 Hizmetler'i kullandığınızda, saldırgan, uygunsuz veya sakıncalı olabileceğini düşündüğünüz İçeriğe maruz kalabileceğinizi ve bu bakımdan, Hizmetler'i kullanmanın doğurabileceği riskleri üstlenmeyi kabul edersiniz.

7.5 Hizmetler'i kullanarak oluşturduğunuz, aktardığınız veya görüntülediğiniz her tür İçerikten ve bu tür eylemlerinizin sonuçlarından (Google’ın uğrayabileceği her tür kayıp ve hasar dahil olmak üzere) tek başınıza sorumlu olduğunuzu (ve Google’ın size veya üçüncü bir tarafa karşı hiçbir sorumluluğu olmadığını) kabul edersiniz.

8. Mülkiyet hakları

8.1 Hizmetler'de belirtilen fikri mülkiyet hakları (bu haklar kayıtlı olsun veya olmasın ve dünyanın neresinde bulunursa bulunsun) dahil olmak üzere bu Hizmetler için her tür yasal hak, mülkiyet hakkı ve menfaatin Google’a (veya Google’ın lisans sağlayıcılarına) ait olduğunu kabul edersiniz.

8.2 Google ile aksi yönde yazılı bir anlaşmanız olmadığı sürece, Şartlar'daki hiçbir madde size Google’ın ticari adlarını, ticari markalarını, hizmet markalarını, logolarını, alan adlarını ve diğer belirleyici marka özelliklerini kullanma hakkı vermez.

8.3 Google ile yaptığınız ayrı bir sözleşmede, bu marka özelliklerinden herhangi birini kullanmanız için açıkça bir hak tanındıysa, bu özellikleri söz konusu sözleşmeye, varsa Şartlar'ın geçerli hükümlerine ve Google’ın zaman zaman güncellenen marka özelliği kullanımı yönergelerine uygun bir şekilde kullanmayı kabul edersiniz. Söz konusu yönergeleri https://www.google.com/permissions/guidelines.html?hl=tr adresinden (veya Google’ın bu amaçla zaman zaman sağladığı diğer URL'lerden) çevrimiçi olarak görüntüleyebilirsiniz.

8.4 Google, Şartlar uyarınca sizin Hizmetler'i kullanarak veya Hizmetler üzerinden gönderdiğiniz, yayınladığınız, aktardığınız veya görüntülediğiniz İçerik için sizden (veya lisans sağlayıcılarınızdan), söz konusu İçerikte yer alan fikri mülkiyet hakları (bu haklar tescilli olsun veya olmasın ve dünyanın neresinde bulunursa bulunsun) dahil olmak üzere hiçbir hak, mülkiyet hakkı veya menfaat elde etmediğini kabul eder. Google ile aksi yönde yazılı bir anlaşmanız olmadığı sürece, bu hakları korumak ve uygulamaktan sorumlu olduğunuzu ve Google’ın bunu sizin adınıza yapmakla yükümlü olmadığını kabul edersiniz.

8.5 Hizmetler'e eklenmiş olan veya Hizmetler'in içinde bulunan mülkiyet hakkı bildirimlerini (telif hakkı ve ticari marka bildirimleri dahil) kaldırmayacağınızı, görünmesini engellemeyeceğinizi veya değiştirmeyeceğinizi kabul edersiniz.

8.6 Google tarafından yazılı bir sözleşmeyle açıkça yetkilendirilmediğiniz sürece, Hizmetler'i kullanırken, herhangi bir şirkete veya organizasyona ait ticari markayı, hizmet işaretini, ticari adı ve logoyu söz konusu markaların, adların veya logoların sahipleri veya yetkili kullanıcıları açısından olası veya kasıtlı bir karışıklığa neden olabilecek şekilde kullanmayacağınızı kabul edersiniz.

9. Google lisansı

9.1 Google size, Google tarafından Hizmetler'in bir parçası olarak sağlanan yazılımı (aşağıda “Yazılım” adıyla anılır) kullanmanız için kişisel, tüm dünyada geçerli, telif ücretsiz, başkasına devredilemez ve münhasır olmayan bir lisans verir. Bu lisans, yalnızca Google tarafından sağlanan Hizmetler'i, Şartlar tarafından izin verildiği biçimde kullanmanıza ve bu Hizmetler'den yararlanmanıza olanak sağlamak amacıyla verilir.

9.2 Bölüm 1.2'ye tabi olmak kaydıyla, yasalar tarafından açıkça izin verilmediği, yasalar gerektirmediği veya Google tarafından yazılı olarak yapmanıza izin verilmediği sürece, Yazılımı kopyalayamaz, değiştiremez, Yazılım üzerinde ters mühendislik işlemi yapamaz, Yazılımın derlemesini çözemez, türev çalışmalarını hazırlayamaz veya kaynak kodunu ya da herhangi bir parçasını çıkaramazsınız (ve başkalarının bunları yapmasına izin veremezsiniz).

9.3 Bölüm 1.2'ye tabi olmak kaydıyla, Google, size özel bir yazılı izin vermedikçe Yazılımı kullanma haklarınızı devredemez (veya bu haklarınız için bir alt lisans veremez), Yazılımı kullanma haklarınız üzerinden teminat hakkı veremez veya Yazılımı kullanma haklarınızın hiçbir bölümünü aktaramazsınız.

10. Sizin içerik lisansınız

10.1 Hizmetler'de veya Hizmetler üzerinden gönderdiğiniz, yayınladığınız veya görüntülediğiniz İçerik için zaten sahip olduğunuz telif hakkı ve diğer haklar yine sizde kalır.

11. Yazılım güncellemeleri

11.1 Kullandığınız Yazılım, zaman zaman Google’dan otomatik olarak güncellemeler indirip yükleyebilir. Bu güncellemeler, Hizmetler'i iyileştirmek, genişletmek ve daha da geliştirmek için tasarlanmıştır ve hata düzeltmeleri, gelişmiş işlevler, yeni yazılım modülleri ve tamamen yeni sürümler biçiminde olabilirler. Hizmetler'i kullanmanın bir parçası olarak, bu tür güncellemeleri almayı (ve Google’ın bunları size göndermesine izin vermeyi) kabul edersiniz.

12. Google’la ilişkinizi kesme

12.1 Bu Şartlar, tarafınızdan veya Google tarafından aşağıda açıklandığı biçimle sonlandırılıncaya dek geçerliliğini korur.

12.2 Aşağıdaki durumlarda Google sizinle olan yasal sözleşmesini istediği zaman feshedebilir:

(A) Şartlar'ın herhangi bir hükmünü ihlal ettiyseniz (veya Şartlar'ın hükümlerine uymak istemediğiniz ya da uyamayacağınızı açıkça gösteren davranışlar içindeyseniz) veya

(B) Google, yasalar gereği bunu yapmak zorundaysa (örneğin Hizmetler'in sizin kullanımınıza sunulması yasalara aykırıysa veya yasalara aykırı duruma gelirse) ya da

(C) Google'ın, Hizmetler'i size birlikte sunduğu ortak, Google ile ilişkisini kestiyse veya Hizmetleri size sunmayı bıraktıysa ya da

(D) Google, ikamet ettiğiniz veya hizmetlerini kullandığınız ülkedeki kullanıcılara artık bu Hizmetleri sunmuyorsa ya da

(E) Google, bu Hizmetler'i size sunmanın artık ticari olarak uygun olmadığına kanaat getirirse.

12.3 Bu Bölümde yer alan hiçbir madde, Şartlar'ın 4. Bölümü uyarınca Hizmetler'in sağlanmasına ilişkin Google’ın haklarını etkilemez.

12.4 Bu Şartlar sona erdiğinde, Google’ın ve sizin yararlandığınız, tabi olduğunuz (veya Şartlar geçerliyken zaman içinde doğan) ya da süresiz devam edeceği belirtilen yasal hakların, sorumlulukların ve yükümlülüklerin hiçbiri bu durumdan etkilenmez ve paragraf 19.7'nin hükümleri bu tür haklar, sorumluluklar ve yükümlülükler için süresiz olarak geçerliliğini sürdürür.

13. GARANTİLERİN KAPSAM DIŞI TUTULMASI

13. VE 14. BÖLÜMLER DAHİL OLMAK ÜZERE BU ŞARTLARIN İÇERDİĞİ HİÇBİR İFADE, GOOGLE’IN KAYIPLARA İLİŞKİN İLGİLİ KANUNLARCA YASAL OLARAK DIŞLANAMAYACAK VEYA SINIRLAMAYACAK GARANTİ VEYA SORUMLULUĞUNU DIŞLAMAZ VEYA SINIRLAMAZ. BAZI YARGI BÖLGELERİ BELİRLİ GARANTİLERİN VEYA ŞARTLARIN DIŞLANMASINA YA DA İHMAL, SÖZLEŞME İHLALİ, ZIMNİ ŞARTLARIN İHLALİ YA DA KAZAYLA VEYA SONUÇ OLARAK OLUŞAN HASARLARIN NEDEN OLDUĞU KAYIP VEYA ZARARLARA İLİŞKİN SORUMLULUĞUN SINIRLANMASINA VEYA DIŞLANMASINA İZİN VERMEZ. DOLAYISIYLA, SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLACAK SINIRLAMALAR SADECE BULUNDUĞUNUZ YARGI BÖLGESİNDE YASAL OLARAK GEÇERLİ OLANLARDIR VE SORUMLULUĞUMUZ YASALARIN İZİN VERDİĞİ MAKSİMUM ÇERÇEVEYLE SINIRLI OLACAKTIR.

13.2 HİZMETLER'İ KULLANMA RİSKİNİN SİZE AİT OLDUĞUNU VE HİZMETLER'İN "OLDUĞU GİBİ" VE “MEVCUT OLDUĞUNDA” VERİLDİĞİNİ AÇIKÇA ANLAR VE KABUL EDERSİNİZ.

13.3 ÖZELLİKLE, GOOGLE, GOOGLE’IN YAN KURULUŞLARI, BAĞLI KURULUŞLARI VE LİSANS SAĞLAYICILARI SİZE:

(A) HİZMETLER'İ KULLANIMINIZIN GEREKSİNİMLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINI,

(B) HİZMETLER'İ KULLANIMINIZIN KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, GÜVENLİ VEYA HATASIZ OLACAĞINI,

(C) HİZMETLER'İ KULLANARAK EDİNECEĞİNİZ BİLGİLERİN DOĞRU VE GÜVENİLİR OLACAĞINI VE

(D) HİZMETLER'İN BİR PARÇASI OLARAK KULLANIMINIZA SUNULAN HERHANGİ BİR YAZILIMIN, ÇALIŞMASINDA VEYA İŞLEVLERİNDE ORTAYA ÇIKABİLECEK HATALARIN DÜZELTİLECEĞİNİ BEYAN VEYA GARANTİ ETMEMEKTEDİR.

13.4 HİZMETLER'İN KULLANILMASI YOLUYLA HERHANGİ BİR MATERYALİN İNDİRİLMESİNİN VEYA BAŞKA ŞEKİLDE ELDE EDİLMESİNİN KARARI VE RİSKİ SİZE AİTTİR VE BU TÜR MATERYALLERİN İNDİRİLMESİ SONUCUNDA BİLGİSAYAR SİSTEMİNİZDE VEYA BAŞKA AYGITLARDA OLUŞAN HERHANGİ BİR ZARARDAN VEYA VERİ KAYBINDAN YALNIZCA SİZ SORUMLU OLURSUNUZ.

13.5 GOOGLE'DAN VEYA HİZMETLER'DEN YA DA HİZMETLER ÜZERİNDEN SİZİN TARAFINIZDAN SÖZLÜ VEYA YAZILI OLARAK ELDE EDİLEN HİÇBİR TAVSİYE VEYA BİLGİ, ŞARTLAR'DA AÇIKÇA BELİRTİLMEYEN BİR GARANTİ OLUŞTURMAZ.

13.6 GOOGLE AYRICA, SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE HAK İHLALİ BULUNMADIĞI YÖNÜNDEKİ ZIMNİ GARANTİLER VE KOŞULLAR DA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, HER TÜRDEN AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ VE KOŞULLARI AÇIK BİR BİÇİMDE REDDETMEKTEDİR.

14. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

14.1 YUKARIDA PARAGRAF 13.1'DE BULUNAN TÜM HÜKÜMLER GEREĞİNCE, GOOGLE'IN, GOOGLE’IN YAN KURULUŞLARININ, BAĞLI KURULUŞLARININ VE LİSANS SAĞLAYICILARININ SİZE KARŞI ŞU KONULARDA YÜKÜMLÜLÜK SAHİBİ OLMADIĞINI AÇIKÇA ANLAR VE KABUL EDERSİNİZ:

(A) NASIL MEYDANA GELDİĞİNDEN VE HER TÜRLÜ YÜKÜMLÜLÜK KURAMINDAN BAĞIMSIZ BİR ŞEKİLDE, UĞRAYABİLECEĞİNİZ HER TÜRLÜ DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN VEYA ÖRNEK TEŞKİL EDEN ZARAR. BUNA, UĞRAYABİLECEĞİNİZ KAR KAYIPLARI (DOĞRUDAN VE DOLAYLI OLARAK OLUŞAN), SAYGINLIĞIN VEYA İŞLETME İTİBARININ KAYBI, VERİ KAYBI, YEDEK MAL VE HİZMETLER'İ SAĞLAMA MALİYETİ VEYA MADDİ OLMAYAN DİĞER KAYIPLARA İLİŞKİN ZARARLAR DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI DEĞİLDİR,

(B) UĞRAYABİLECEĞİNİZ HER TÜRLÜ KAYIP VE ZARAR DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA AŞAĞIDAKİLERİN SONUCUNDA OLUŞAN ZARARLAR:

(I) HERHANGİ BİR REKLAMIN TAMLIĞINA, DOĞRULUĞUNA VEYA VARLIĞINA İTİMAT ETMENİZ VE REKLAMLARI HİZMETLER'DE GÖSTERİLEN BİR REKLAMVEREN VEYA SPONSORLA OLAN İLİŞKİNİZ VEYA BU KİŞİLERLE YAPTIĞINIZ İŞLEM,

(II) GOOGLE'IN HİZMETLER ÜZERİNDE YAPABİLECEĞİ HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK VEYA HİZMETLER'İN (YA DA HİZMETLER'İN İÇİNDEKİ ÖZELLİKLERİN) SAĞLANMASINDA KALICI VEYA GEÇİCİ AKSAMA,

(III) HİZMETLER'İ KULLANMANIZLA SAĞLANMIŞ VEYA AKTARILMIŞ HERHANGİ BİR İÇERİĞİN VEYA DİĞER İLETİŞİM VERİLERİNİN SİLİNMESİ, BOZULMASI VEYA DEPOLANAMAMASI,

(IV) GOOGLE’A DOĞRU HESAP BİLGİLERİ VEREMEMENİZ,

(V) ŞİFRENİZİN VEYA HESAP BİLGİLERİNİZİN GÜVENLİĞİNİ VE GİZLİLİĞİNİ KORUYAMAMANIZ,

14.2 YUKARIDA, PARAGRAF 14.1'DE BELİRTİLEN GOOGLE’IN SİZE KARŞI SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN SINIRLANDIRMALAR, GOOGLE SÖZ KONUSU KAYIPLAR KONUSUNDA UYARILMIŞ VEYA KAYIP OLASILIKLARININ FARKINDA OLSA DA OLMASA DA GEÇERLİLİĞİNİ KORUR.

15. Telif hakkı ve ticari marka politikaları

15.1 Geçerli uluslararası fikri mülkiyet yasalarına (ABD'de, Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası dahil) uygun olarak ileri sürülen telif hakkı ihlali iddiası bildirimlerine yanıt vermek ve ihlalleri tekrarlayanların hesaplarını feshetmek Google’ın politikasıdır. Google’ın politikasıyla ilgili ayrıntılı bilgi https://www.google.com/dmca.html?hl=tr adresinde bulunabilir.

15.2 Google, Google reklam faaliyetleriyle ilgili olarak bir ticari marka şikayetleri prosedürü uygular. Bu prosedürün ayrıntılarına https://www.google.com/tm_complaint.html?hl=tr adresinden ulaşabilirsiniz.

16. Reklamlar

16.1 Bazı Hizmetler, reklam geliriyle desteklenir ve bu Hizmetler'de reklamlar ve promosyonlar görüntülenebilir. Bu reklamlar, Hizmetler'de depolanan bilginin içeriğini, Hizmetler üzerinden yapılan sorguları veya başka bilgileri hedefleyebilir.

16.2 Google tarafından Hizmetler'de yayınlanan reklamların tarzı, modu ve kapsamı, size, özel bir bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

16.3 Google’ın Hizmetler'e erişmenize ve Hizmetler'i kullanmanıza izin vermesi karşılığında siz de Google’ın Hizmetler'de bu tür reklamlar yayınlamasını kabul edersiniz.

17. Diğer içerik

17.1 Hizmetler, başka web sitelerine ya da başka içeriğe veya başka kaynaklara köprüler içerebilir. Google’ın, kendisi dışındaki şirketler veya kişiler tarafından sağlanan web siteleri veya kaynaklar üzerinde denetimi yoktur.

17.2 Google'ın bu tür harici sitelerin veya kaynakların kullanılabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu tür web sitelerinde veya kaynaklarda bulunan hiçbir reklamı, ürünü veya başka materyali onaylamadığını bilir ve kabul edersiniz.

17.3 Bu harici siteler veya kaynakların kullanılabilirliği yüzünden ya da bu gibi web sitelerinde veya kaynaklarda bulunan ya da buralardan temin edilebilen herhangi bir reklamın, ürünün veya diğer malzemelerin tamlığına, doğruluğuna ya da varlığına itimat etmeniz sonucunda uğrayabileceğiniz kayıptan veya zarardan Google’ın sorumlu tutulamayacağını kabul edersiniz.

18. Şartlar'da değişiklik

18.1 Google, zaman zaman Genel Şartlar veya Ek Şartlar üzerinde değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler yapıldığında, Google, Genel Şartlar'ın yeni bir kopyasını https://www.google.com/intl/tr/chrome/privacy/eula_text.html adresine koyar ve tüm yeni Ek Şartlar bu değişiklikten etkilenen Hizmetler'den veya bu Hizmetler üzerinden size ulaştırılır.

18.2 Genel Şartlar'ın veya Ek Şartlar'ın değiştiği tarihten sonra Hizmetler'i kullanmanız halinde, bu durumun Google tarafından güncellenmiş Genel Şartlar'ı veya Ek Şartlar'ı kabul ettiğiniz şeklinde yorumlanacağını anlar ve kabul edersiniz.

19. Genel yasal şartlar

19.1 Bazen Hizmetler'i kullandığınızda, (Hizmetler'i kullanmanızın bir sonucu olarak veya Hizmetler'i kullanarak) başka bir kişi veya şirket tarafından sağlanan bir hizmeti kullanabilir, bir yazılım parçasını indirebilir veya ürünleri satın alabilirsiniz. Bu diğer hizmetleri, yazılımları veya ürünleri kullanımınız, sizinle ilgili şirket veya kişi arasındaki farklı şartlara tabi olabilir. Bu durumda, işbu Şartlar, söz konusu diğer şirket veya kişilerle olan yasal ilişkilerinizi etkilemez.

19.2 Şartlar, Google ile aranızdaki tüm yasal sözleşmeyi oluşturur ve Hizmetler'i (Google’ın size ayrı bir yazılı sözleşmeyle sağladığı hizmetler hariç olmak koşuluyla) kullanımınızı yönetir ve Hizmetler'e ilişkin Google ile aranızdaki eski sözleşmelerin tamamen yerini alır.

19.3 Google'ın, Şartlar'da yapılan değişikliklerle ilgili olanlar dahil, e-postayla, normal postayla veya Hizmetler üzerinde yapılan yayınlar yoluyla size bildirimlerde bulunabileceğini kabul edersiniz.

19.4 Google'ın, Şartlar dahilindeki (veya geçerli yasalar uyarınca Google'ın yararlanabileceği) herhangi bir yasal hakkı veya çözümü kullanmaması veya uygulamaması, bu haklarından yasal olarak feragat ettiği anlamına gelmez ve söz konusu haklar ya da çözümler Google için geçerli olmaya devam eder.

19.5 Bu konuda karar yetkisine sahip bir mahkeme, bu Şartlar'ın herhangi bir hükmünün geçersiz olduğuna karar verirse, söz konusu hüküm, geri kalan Şartlar'ı etkilemeden Şartlar'dan çıkarılır. Şartlar'ın geri kalan hükümleri, geçerli ve uygulanabilir olmaya devam eder.

19.6 Google’ın ana şirket olduğu şirketler grubunun her üyesinin bu Şartlar'a üçüncü taraf lehtar olduğunu ve bu gibi şirketlerin, Şartlar'ın kendilerine herhangi bir yarar (veya onların lehine bir hak) sağlayan bir hükmünü doğrudan uygulamaya ve bu hükme bağlı hareket etmeye hakkı olduğunu bilir ve kabul edersiniz. Bunlar dışında hiçbir kişi veya şirket, Şartlar'a üçüncü taraf lehtar olamaz.

19.7 Şartlar ve Google ile aranızdaki söz konusu Şartlar'a tabi olan ilişki hakkında, kanun hükümleriyle çelişkiye mahal vermeden Kaliforniya Eyaleti kanunlarına göre hüküm verilecektir. Siz ve Google, Şartlar'dan kaynaklanan herhangi bir ihtilafta münhasır yargı alanının, Kaliforniya Eyaletinin Santa Clara ilinde bulunan mahkemelerde olduğunu kabul edersiniz. Buna rağmen, Google’ın herhangi bir ülkenin yargı alanında ihtiyati tedbir çarelerine (veya başka türlü acil hukuki çarelere) başvurma izni olduğunu kabul edersiniz.

20. Google Chrome Uzantılarına Yönelik Ek Şartlar

20.1 Bu bölümdeki bu şartlar, Google Chrome kopyanıza uzantıları yüklemeniz durumunda geçerli olur. Google tarafından veya üçüncü taraflaraca geliştirilen uzantılar, küçük yazılım programlarıdır. Bunlar, Google Chrome'un işlevselliğini değiştirebilir ve iyileştirebilir. Uzantılar, tarayıcınıza veya bilgisayarınıza erişmek için normal web sayfalarından daha fazla hakka sahip olabilir. Buna özel verilerinizi okuyabilme ve değiştirebilme hakkı da dahildir.

20.2 Google Chrome zaman zaman, (Google veya üçüncü taraflarca barındırılan) uzak sunucularla, uzantılarla ilgili mevcut güncellemeler için bağlantı kurabilir. Bu güncellemelere hata düzeltmeleri veya gelişmiş işlevler de dahil olup bunlarla sınırlı değildir. Bu gibi güncellemelerin size önceden bildirimde bulunmaksızın otomatik olarak isteneceğini, indirileceğini ve yükleneceğini kabul edersiniz.

20.3 Google, zaman zaman, Google geliştirici şartlarını veya diğer yasal sözleşmeleri, kanunları, düzenlemeleri veya politikaları ihlal eden bir uzantı bulabilir. Google Chrome, bu gibi uzantıların listesini Google'ın sunucularından düzenli aralıklarla indirecektir. Google'ın bu tür uzantıları devre dışı bırakabileceğini ve kullanıcı sistemlerinden kaldırabileceğini ve bunun, Google'ın şahsi karar verme yetkisinde olduğunu kabul edersiniz.

21. Kurumsal Kullanım için Ek Şartlar

21.1 Bir işletme tüzel kişisiyseniz, tüzel kişi adına işbu Şartlar'ı kabul eden birey (kuşkuya mahal vermemek üzere, işletme tüzel kişileri için işbu Şartlar'da geçen "siz" ifadesi tüzel kişi anlamına gelmektedir), sizin adınıza hareket etme yetkisine sahip olduğunu, faaliyet gösterdiğiniz ülkede veya ülkelerde iş yapması için kendisine gereken yetkileri verdiğinizi ve çalışanlarınızın, ofis elemanlarınızın, temsilcilerinizin ve bu Hizmet'e erişen diğer aracılarınızın Google Chrome'a erişmek için gereken yetkiye sahip olduklarını ve sizi işbu Şartlar'a yasal olarak tabi kıldıklarını açıkça beyan ve temin eder.

21.2 İşbu Şartlar'a tabi olmak üzere ve 9. Bölümdeki lisans verme maddelerine ek olarak, Google, Google Chrome'u yalnızca, çalışanlarınız, ofis elemanlarınız, temsilcileriniz ve işletme tüzel kişiliğinizle bağlantılı aracılarınızın kullanımına yönelik makinelerde yeniden oluşturmak, dağıtmak, yüklemek ve kullanmak üzere, bu tür kullanımlarının işbu Şartlar'a tabi olması koşuluyla size, münhasır olmayan, devredilemez bir lisans verir.

12 Ağustos 2010


Google Chrome Ek Hizmet Şartları

MPEGLA

BU ÜRÜN, TÜKETİCİYE TİCARİ AMAÇLI OLMAYAN VE KİŞİSEL KULLANIM İÇİN (i) AVC STANDARDI (“AVC VİDEO”) İLE UYUMLU BİR ŞEKİLDE VİDEO KODLAMASI VE/VEYA (ii) TİCARİ AMAÇLI OLMAYAN VE KİŞİSEL FAALİYETTE BİR TÜKETİCİ TARAFINDAN KODLANAN VE/VEYA AVC VİDEO SAĞLAMA LİSANSINA HAİZ BİR VİDEO İŞ ORTAĞINDAN EDİNİLMİŞ AVC VİDEONUN KODUNU ÇÖZMESİ AMACIYLA AVC PATENT PORTFÖYÜ LİSANSI ALTINDA LİSANSLANMIŞTIR. BAŞKA HERHANGİ BİR KULLANIM BİÇİMİ İÇİN LİSANS VERİLMEZ VEYA O YÖNDE HERHANGİ BİR İMADA BULUNULMAZ. MPEG LA, L.L.C'DEN DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİLEBİLİR. BKZ. HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

Adobe

Google Chrome, Adobe Systems Incorporated ve Adobe Software Irelend Limited (birlikte “Adobe” denecektir) tarafından sağlanan bir veya daha fazla bileşen içerebilir. Google tarafından sağlanan Adobe yazılımlarını (“Adobe Yazılımı”) kullanmanız aşağıdaki ek şartlara (“Adobe Şartları”) tabidir. Adobe Yazılımı'nı alan varlık olarak sizden, bu dokümanda bundan sonra “Alt Lisans Sahibi” olarak bahsedilecektir.

1. Lisans Kısıtlamaları.

(a) Flash Player, Sürüm 10.x yalnızca bir tarayıcı eklentisi olarak tasarlanmıştır. Alt Lisans Sahibi, bu Adobe Yazılımı'nı, web sayfasında içerik oynatma amaçlı bir tarayıcı eklentisi dışında herhangi bir amaçla kullanmak için değiştiremez veya dağıtamaz. Örneğin, Alt Lisans Sahibi, işbu Adobe Yazılımı'nı, tarayıcı dışında çalışan uygulamalarla (örn., bağımsız uygulamalar, widget'lar, cihaz kullanıcı arayüzleri gibi) kullanılmasına olanak sağlayacak şekilde değiştiremez.

(b) Alt Lisans Sahibi, Flash Player Sürüm 10.x'in hiçbir API'sını, tarayıcı eklentisi arayüzü üzerinden, söz konusu uzantının, bir web sayfasındaki içeriğin bağımsız bir uygulama olarak oynatılması amacıyla kullanılmasına izin verecek şekilde açığa çıkaramaz.

(c) Chrome-Reader Yazılımı, Adobe DRM'den farklı dijital haklar yönetimi protokolleri veya sistemleri içeren hiçbir PDF veya EPUB dokümanını görüntülemek amacıyla kullanılamaz.

(d) Adobe DRM, tüm Adobe DRM korumalı PDF ve EPUB dokümanları için, Chrome Reader Yazılımı'nda etkinleştirilmelidir.

(e) Chrome-Reader Yazılımı, teknik özelliklerle açık bir şekilde izin verilenler dışında, Adobe PDF ve EPUB biçimlerini destekleme ve Adobe DRM desteği dahil, ancak sınırlama olmaksızın Adobe tarafından Adobe Yazılımı'nda sağlanan hiçbir özelliği devre dışı bırakamaz.

2. Elektronik Aktarım. Alt Lisans Sahibi, açık bir şekilde izin verildiyse CD-ROM, DVD-ROM veya diğer depolama ortamı ve Elektronik Aktarım dahil Alt Lisans Sahibi tarafından Adobe Yazılımı'nın her tür dağıtımının, yetkili olmayan kullanımı önlemek amacıyla makul ölçüde güvenlik önlemleri sağlanmasına tabi olduğunu kabul etmesi koşuluyla, Adobe Yazılımı'nı web sitesinden, İnternet üzerinden, intranet'ten veya benzeri teknolojiler (“Elektronik Aktarım”) kullanılarak indirilmesine izin verebilir. İşbu dokümanda onay verilen Elektronik Aktarımlarla ilişkili olarak Alt Lisans Sahibi, güvenlikle ve/veya Alt Lisans Sahibi Ürününün son kullanıcılara dağıtımının kısıtlanmasıyla ilişkili olanlar dahil Adobe tarafından belirlenen tüm makul kullanım kısıtlamalarını uygulamayı kabul eder.

3. EULA ve Dağıtım Şartları.

(a) Alt Lisans Sahibi, Adobe Yazılımı’nın son kullanıcılara, Alt Lisans Sahibi’nin ve tedarikçilerinin lehine olan ve en azından şu minimum koşulları içeren uygulanabilir bir son kullanıcı lisans anlaşmasıyla birlikte dağıtılmasını sağlayacaktır: (i) dağıtımı ve kopyalamayı yasaklayan madde, (ii) değişiklik yapma ve türev çalışmalar hazırlamayı yasaklayan madde, (iii) derlemesini çözmeyi, tersine mühendisliği, tersine çevirme ve başka şekilde Adobe Yazılımı’nı kişilerin anlayabileceği biçime indirgemeyi yasaklayan madde, (iv) Alt Lisans Sahibi Ürününün (8. Bölüm’de tanımlandığı şekilde) Alt Lisans Sahibi ve lisans verenlerin sahipliğini gösteren madde, (v) dolaylı, özel, arızi, cezai ve sonuç olarak ortaya çıkan hasarlar için sorumluluğun reddi ve (vi) geçerli olduğu şekilde, yasa tarafından izin verilen azami ölçüde uygulanabilir tüm yasal garantiler için sorumluluğun reddi dahil diğer endüstri standardı sorumluluk reddi beyanları ve kısıtlamalar.

(b) Alt Lisans Sahibi, Adobe Yazılımı'nın Alt Lisans Sahibi'nin dağıtımcılarına, Alt Lisans Sahibi'nin ve tedarikçilerinin lehine olan ve Adobe'yi en az Adobe Şartları kadar koruyan şartlar içeren, uygulanabilir bir dağıtım lisansı altında dağıtılmasını sağlayacaktır.

4. Açık Kaynak. Alt Lisans Sahibi, hiçbir üçüncü tarafa, Adobe’nin fikri mülkiyet hakları veya kullanım, değişiklik yapma ve/veya dağıtım koşulu olarak Adobe Yazılımı’nın (i) kaynak kod biçiminde ifşasını veya dağıtımını; (ii) türev çalışmaları yapmak amacıyla lisanslanmasını; veya (iii) ücretsiz olarak yeniden dağıtımını gerektiren veya gerektirdiği şekilde yorumlanabilen açık kaynak lisansına veya şemasına ait fikri mülkiyet haklarına tabi olacak mülkiyet hakları altında doğrudan veya dolaylı hiçbir hak veya muafiyet vermeyecek veya vereceğini ima etmeyecektir. Şüpheye mahal vermemek amacıyla, yukarıdaki kısıtlama Alt Lisans Sahibi'nin Adobe Yazılımı'nı dağıtmasını engellemez; Alt Lisans Sahibi Adobe Yazılımı'nı ücretsiz bir şekilde Google Yazılımı ile birlikte paket olarak dağıtacaktır.

5. Ek Şartlar. Adobe Yazılımı'nın Alt Lisans Sahipleri'ne sağlanan her tür güncelleme, yeni sürüme geçirme ve yeni sürümlerinde (hepsine birden “Yeni Sürüme Geçiş” denir), Adobe yalnızca söz konusu Yeni Sürüme Geçiş'te ve bundan sonraki sürümlerinde geçerli olacak, aynı zamanda Adobe tarafından söz konusu kısıtlamaların yalnızca ilgili Yeni Sürüme Geçiş'in tüm lisans sahiplerine uygulanacağı ek şartlar ve koşullar getirme hakkını saklı tutar. Alt Lisans Sahibi bu ek şartlar ve koşulları kabul etmezse, Alt Lisans Sahibi'nin söz konusu Yeni Sürüme Geçiş ile ilgili lisans hakkı olmaz ve Alt Lisans Sahibi'nin Adobe Yazılımı ile ilgili lisans hakları, söz konusu ek şartların ve koşulların Alt Lisans Sahibi'ne sunulduğu tarihten 90 gün sonra otomatik olarak feshedilir.

6. Mülkiyet Hakları Bildirimleri. Alt Lisans Sahibi, Adobe Yazılımı'nın veya birlikte verilen malzemelerin üzerinde veya içinde görünen, Adobe'ye (ve varsa, lisans verenlerine) ait telif hakkı bildirimlerini, ticari markaları, logoları veya ilgili bildirimleri ya da diğer mülkiyet hakları bildirimlerini silmez veya herhangi bir şekilde değiştirmez ve kendi dağıtımcılarının değiştirmesine izin vermez.

7. Teknik Gereksinimler. Alt Lisans Sahibi ve dağıtımcıları Adobe Yazılımı'nın ve/veya Yeni Sürüme Geçişin dağıtımını yalnızca (i) http://www.adobe.com/mobile/licensees (veya daha sonra bunu izleyen web sitelerinde) yayınlanan teknik özellikleri karşılayan ve (ii) Adobe tarafından aşağıda belirtildiği şeklide onaylanan cihazlarda yapabilir.

8. Doğrulama ve Güncelleme. Alt Lisans Sahibi, Adobe Yazılımı ve/veya Yeni Sürüme Geçiş'i içeren ve Google tarafından iletişimde kullanılmak üzere Cihaz Doğrulama muafiyet kriterlerine uymayan tüm Alt Lisans Sahibi ürünlerini (ve bundan sonraki tüm sürümlerini) (“Alt Lisans Sahibi Ürünü”) Adobe tarafından doğrulanması için Adobe'ye göndermelidir. Alt Lisans Sahibi, Adobe'nin http://flashmobile.adobe.com adresinde belirtilen, bu sözleşmenin düzenlendiği tarihte geçerli şartlarda yer alan doğrulama paketlerini tedarik ederek yaptığı her başvuru için ödeme yapar. Alt Lisans Sahibinin doğrulanmamış Ürünü dağıtılamaz. Doğrulama, Adobe'nin http://flashmobile.adobe.com/ adresinde açıklanan, bu sözleşmenin düzenlendiği tarihte geçerli sürece (“Doğrulama”) uygun bir şekilde tamamlanır.

9. Profiller ve Cihaz Merkezi. Alt Lisans Sahibinden, Doğrulama sürecinin bir parçası olarak veya başka yöntemlerle Alt Lisans Sahibi Ürünleri hakkında belirli profil bilgileri girmesi istenir ve Alt Lisans Sahibi söz konusu bilgileri Adobe'ye sağlar. Adobe, (i) Alt Lisans Sahibi Ürününü doğrulamak için (söz konusu ürün Doğrulama'ya tabi ise) makul düzeyde gereklilik üzerine ilgili profil bilgilerini kullanabilir ve (ii) ilgili profil bilgilerini https://devices.adobe.com/partnerportal/ adresinde bulunan “Adobe Device Intelligence sisteminde” görüntüleyebilir ve geliştiricilerle son kullanıcılara Alt Lisans Sahibi Ürünleri'ndeki içeriğin veya uygulamaların nasıl göründüğünü (örn., belirli telefonlarda video görüntülerinin nasıl göründüğü gibi) gösterebilmek amacıyla Adobe'nin içerik oluşturma ve geliştirme araçları ve hizmetleri üzerinden kullanıma sunabilir.

10. İhracat. Alt Lisans Sahibi, Adobe Yazılımı'nı içerebilecek Birleşik Devletler menşeli ürünlerin ve teknik verilerin ihracatını ve yeniden ihracatını kısıtlayan Birleşik Devletler yasalarını ve düzenlemelerini kabul eder. Alt Lisans Sahibi, Adobe Yazılımı'nı Birleşik Devletler'in ve yabancı devletlerin uygun müsaadeleri (varsa) olmadan ihraç veya yeniden ihraç etmemeyi kabul eder.

11. Teknoloji Geçişiyle İlgili Şartlar.

(a) İlgili taraflara ait, taraflardan alınan veya taraflarla sağlanan geçerli izinler ve sözleşmelerle yürürlükte olanlar haricinde, Alt Lisans Sahipleri, Adobe Yazılımı'nı bilgisayar olmayan herhangi bir cihazda salt ses içerikli mp3 (.mp3) verilerinin kodlanması veya kodunun çözülmesi için kullanamaz ve söz konusu yazılımın kullanılmasına izin veremez, aynı şekilde Adobe Yazılımı'nda bulunan mp3 kodlayıcıların ve kod çözücülerin Adobe Yazılımı dışında başka hiçbir ürün tarafından kullanılmasına veya erişilmesine izin veremez. Adobe Yazılımı video, resim ve diğer veriler içeren bir swf veya flv dosyasında bulunan MP3 verilerinin kodlanması veya kodunun çözülmesi amacıyla kullanılabilir. Alt Lisans Sahibi Adobe Yazılımı'nın bilgisayar haricindeki cihazlarda kullanımının, işbu bölümdeki yasaklarla tanımlandığı şekilde, MP3 teknolojisiyle ilişkili fikri mülkiyet haklarını ellerinde bulunduran üçüncü taraflara lisans ücretlerinin veya sair tutarların ödenmesini gerektirebileceğini ve Adobe'nin veya Alt Lisans Sahibi'nin bu tür kullanım için üçüncü taraf fikri mülkiyet haklarının hesabına hiçbir lisans ücreti ve başka tutarı ödememiş olduğunu kabul eder. Alt Lisans Sahibi bu tür kullanım için bir MP3 kodlayıcı veya kod çözücüye ihtiyaç duyarsa, geçerli tüm patent hakları da dahil olmak üzere gerekli fikri mülkiyet lisansının alınmasından Alt Lisans Sahibi sorumludur.

(b) Alt Lisans Sahibi (i) Adobe Yazılımı'nın Flash video dosyası biçimindeki (.flv veya .f4v) videonun kodunu çözebilmesini sağlamak üzere gereken On2 kaynak kodunu (işbu sözleşme kapsamında Kaynak Kod bileşeni olarak sağlanır) ve (ii) Adobe Yazılımı'nda hata düzeltme ve performans geliştirme çalışmaları yapmak üzere sınırlı amaçla sağlanan Sorenson Spark kaynak kodunu (işbu sözleşme kapsamında Kaynak Kod bileşeni olarak sağlanır) kullanmayacak, kopyalamayacak, yeniden üretmeyecek ve değiştirmeyecektir. Adobe Yazılımı ile birlikte verilen tüm codec'ler yalnızca, Adobe Yazılımı'nın tümleşik bir parçası olarak kullanılabilir ve dağıtılabilir, diğer Google uygulamaları dahil başka hiçbir uygulama tarafından erişilemez.

(c) Kaynak Kod ile birlikte AAC codec ve/veya HE-AAC codec (“AAC Codec”) sağlanabilir. AAC Codec'in kullanımı Alt Lisans Sahibi'nin, VIA Licensing tarafından AAC Codec'in kullanılacağı nihai ürünlerde gerekli patentlerin sağlandığı şekliyle kapsayan uygun bir patent lisansını edinmesine bağlıdır. Alt Lisans Sahibi Adobe'nin bu Sözleşme kapsamında Alt Lisans Sahibi'ne veya onun alt lisans sahiplerine AAC Codec için patent lisansı sağlamadığını bilir ve kabul eder.

(d) KAYNAK KODUNDA, TİCARİ OLMAYAN, KİŞİSEL TÜKETİCİ KULLANIMI İÇİN (i) AVC STANDARDI (“AVC VİDEO”) İLE UYUMLU BİR ŞEKİLDE VİDEO KODLAMASI VE/VEYA (ii) ) TİCARİ AMAÇLI OLMAYAN VE KİŞİSEL FAALİYETTE BİR TÜKETİCİ TARAFINDAN KODLANAN VE/VEYA AVC VİDEO SAĞLAMA LİSANSINA HAİZ BİR VİDEO SAĞLAYICISINDAN EDİNİLMİŞ AVC VİDEONUN KODUNU ÇÖZMEK AMACIYLA AVC PATENT PORTFÖYÜ LİSANSI İLE LİSANSLANMIŞ KOD BULUNABİLİR. BAŞKA HERHANGİ BİR KULLANIM BİÇİMİ İÇİN LİSANS VERİLMEZ VEYA O YÖNDE HERHANGİ BİR İMADA BULUNULMAZ. MPEG LA, L.L.C'DEN DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİLEBİLİR. Bkz. http://www.mpegla.com

12. Güncelleme. Alt Lisans Sahibi, Google Yazılımı ile birlikte paket olarak verilen ve Adobe Yazılımı içeren, Alt Lisans Sahibi'nin tüm ürünlerindeki (“Alt Lisans Sahibi Ürünleri”) Adobe Yazılımı'na ilişkin, Google veya Adobe tarafından gerçekleştirilecek güncelleme çabalarını engellemeyecektir.

13. Atfetme ve Mülkiyet Bildirimleri. Alt Lisans Sahibi, Adobe Yazılımı'nı Alt Lisans Sahibi Ürününe ait herkesin erişebileceği teknik özelliklerde listeleyecek ve Alt Lisans Sahibi Ürününün paketleme veya pazarlama malzemelerinde uygun Adobe Yazılımı marka bilinci oluşturma unsurlarını (özellikle Adobe kurumsal logosu hariç olmak üzere), söz konusu Alt Lisans Sahibi Ürününde bulunan diğer üçüncü taraf ürünlerine ait marka bilince oluşturma unsurlarıyla tutarlı bir şekilde bulunduracaktır.

14. Garanti İçermeme. ADOBE YAZILIMI ALT LİSANS SAHİBİNE KULLANIM VE YENİDEN ÜRETİM AMACIYLA “OLDUĞU GİBİ” VERİLMİŞ OLUP ADOBE, YAZILIMIN KULLANIMI VE PERFORMANSI İLE İLGİLİ HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. ADOBE VE ADOBE'NİN TEDARİKÇİLERİ ADOBE YAZILIMININ KULLANIMINDAN ELDE EDİLECEK PERFORMANS VE SONUÇLARLA İLGİLİ GARANTİ VERMEZ VE VEREMEZ. ALT LİSANS SAHİBİNİN BULUNDUĞU YARGI ALANINDA, ALT LİSANS VERMEYLE İLİŞKİLİ GEÇERLİ YASA TARAFINDAN HARİÇ TUTULAMADIĞI/TUTULMADIĞI VEYA SINIRLANAMADIĞI/SINIRLANMADIĞI ÖLÇÜDE GEÇERLİ TÜM GARANTİ, KOŞUL, BEYAN VEYA ŞART DIŞINDA, ADOBE VE ADOBE'NİN TEDARİKÇİLERİ, ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AİT HAKLARIN İHLAL EDİLMEMESİ, SATILABİLİRLİK, BÜTÜNLÜK, TATMİN EDİCİ KALİTE VEYA HERHANGİ BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK DAHİL ANCAK SINIRLAMA OLMAKSIZIN HİÇBİR KONUDA (KANUN, TEAMÜL, ÖZEL KULLANIM VEYA DİĞER ŞEKİLDE AÇIK VEYA ZIMNİ OLMAK ÜZERE) GARANTİ VERMEZ, KOŞUL SUNMAZ, BEYANDA BULUNMAZ VEYA ŞART BELİRTMEZ. ALT LİSANS SAHİBİ, ALT LİSANS SAHİBİNİN ADOBE ADINA AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ VERMEYECEĞİNİ KABUL EDER.

15. Yükümlülüğün Sınırlanması. ADOBE'NİN VEYA ADOBE'NİN TEDARİKÇİLERİNİN HİÇBİR DURUMDA, HERHANGİ BİR ŞEKİLDE OLUŞAN HİÇBİR HASAR, DAVA VEYA MASRAFTAN DOLAYI VEYA SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN, DOLAYLI YA DA ARIZİ HİÇBİR HASARDAN VEYA HİÇBİR KAR KAYBINDAN VEYA TASARRUF KAYBINDAN (BİR ADOBE TEMSİLCİSİ BU TÜR BİR KAYIP, HASAR, DAVA VEYA MASRAF OLASILIĞI KONUSUNDA ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE) VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFÇA AÇILAN HİÇBİR DAVADAN DOLAYI ALT LİSANS SAHİBİNE KARŞI YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLMAYACAKTIR. YUKARIDA BAHSEDİLEN KISITLAMALAR VE İSTİSNALAR ALT LİSANS SAHİBİNİN BULUNDUĞU YARGI ALANINDA GEÇERLİ YASA TARAFINDAN İZİN VERİLDİĞİ ÖLÇÜDE UYGULANIR. BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA VEYA SÖZLEŞMEYLE BAĞLANTILI OLARAK ADOBE VE ADOBE'NİN TEDARİKÇİLERİNİN TOPLAM SORUMLULUĞU BİN ABD DOLARI (1000 USD) İLE SINIRLIDIR. Bu Sözleşme'de yer alan hiçbir ifade Adobe'nin ihmalinden veya aldatıcı haksız fiil (sahtekârlık) sonucunda oluşan ölüm veya kişisel yaralanmalardan dolayı Adobe'nin Alt Lisans Sahibi'ne karşı sorumluluğunu sınırlamaz. Adobe, yükümlülükler, garantiler ve sorumluluklarla ilgili sorumluluğun reddi, hariç tutma ve/veya kısıtlamalar için, başka hiçbir hususta ve başka hiçbir amaçla olmamak üzere, tedarikçilerinin adına hareket etmektedir.

16. İçerik Koruma Şartları

(a) Tanımlar.

“Uyumluluk ve Bozulmazlık Kuralları”, dokümanın Adobe Yazılımları için http://www.adobe.com/mobile/licensees adresindeki veya işbu Sözleşme'nin düzenlendiği tarihten sonra bu adresin yerine gelecek web sitesindeki Adobe Yazılımları için uyumluluk ve bozulmazlık kuralları belirlediği anlamına gelir.

“İçerik Koruma İşlevleri”, Uyumluluk ve Bozulmazlık Kurallarıyla uyumluluğu sağlamak ve Adobe Yazılımı'nın kullanıcıları tarafından tüketilmek üzere dağıtılan dijital içerik açısından, söz konusu dijital içeriğin sahibi veya sahibinin lisans verdiği dağıtımcıları tarafından yetkilendirilmemiş oynatma, kopyalama, değişiklik yapma, yeniden dağıtma veya diğer eylemleri önlemek için tasarlanan Adobe Yazılımı'nın özellikleri anlamına gelir.

“İçerik Koruma Kodu”, Adobe Yazılımı'nın seçilmiş belirli sürümlerinde bulunan ve belirli İçerik Koruma İşlevleri sağlayan kod anlamına gelir.

“Anahtar”, dijital içeriğin şifresinin çözülmesinde kullanılmak üzere Adobe Yazılımı'nda bulunan şifrelemeyle ilgili bir değer anlamına gelir.

(b) Lisans Kısıtlamaları. Alt Lisans Sahibi'nin Adobe Yazılımı ile ilgili lisanslardan yararlanma hakkı aşağıdaki ek kısıtlamalara ve yükümlülüklere tabidir. Alt Lisans Sahibi, Adobe Yazılımı ile ilgili Alt Lisans Sahibi'ne uygulanan kısıtlama ve yükümlülüklere aynı ölçüde Alt Lisans Sahibi'nin müşterileri tarafından da uyulmasını sağlayacaktır; Alt Lisans Sahibi'nin müşterilerinin işbu ek kısıtlamalara ve yükümlülüklere herhangi bir şekilde uymaması, Alt Lisans Sahibi'nin maddi ihlali olarak değerlendirilecektir.

b.1. Alt Lisans Sahibi ve müşteriler, yalnızca, yukarıda Adobe Şartları'nda açıklanan doğrulama işlemi sırasında Alt Lisans Sahibi tarafından onaylandığı şekilde, Bozulmazlık ve Uyumluluk Kuralları'nı karşılayan Adobe Yazılımı'nı dağıtabilirler.

b.2. Alt Lisans Sahibi; (i) Adobe Yazılımı'nın veya Adobe Yazılımı kullanıcılarının yetkili bir şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla dijital içeriğin şifrelenmesi veya şifresinin çözülmesinde kullanılan ilgili herhangi bir Adobe Yazılımı'nın İçerik Koruma İşlevlerine müdahale edemez (ii) Adobe Yazılımı'nın veya Adobe Yazılımı kullanıcılarının yetkili bir şekilde kullanmaları amacıyla dijital içeriğin şifrelenmesi veya şifresinin çözülmesinde kullanılan ilgili herhangi bir Adobe Yazılımı'nın İçerik Koruma İşlevlerine müdahale etmek üzere tasarlanan ürünler geliştiremez veya dağıtamaz.

(c) Anahtarlar bu dokümanda Adobe'nin Gizli Bilgileri olarak belirlenir ve Alt Lisans Sahibi Anahtarlarla ilgili olarak Adobe'nin Kaynak Kod Kullanım Yordamı'na (istek üzerine Adobe tarafından sağlanır) bağlı olacaktır.

(d) Ayni Tazmin. Alt Lisans Sahibi işbu Sözleşme'nin ihlalinin Adobe Yazılımı'nın İçerik Koruma İşlevlerini tehlikeye atabileceğini ve Adobe'nin ve söz konusu İçerik Koruma İşlevlerine güvenen dijital içerik sahiplerinin çıkarlarına emsalsiz ve kalıcı bir şekilde zarar verebileceğini ve maddi hasarların bu şekilde oluşan zararın tazminine yetmeyebileceğini kabul eder. Bu nedenle, Alt Lisans Sahibi, bahsedilen ihlallerin neden olduğu (maddi hasarlara ek olarak) zararın önlenmesi veya sınırlandırılması amacıyla, Adobe'nin ayni tazmin yoluna gitme hakkına sahip olabileceğini de ayrıca kabul eder.

17. Atanmış Üçüncü Taraf Lehtar. Adobe Systems Incorporated ve Adobe Software Ireland Limited, Adobe Şartları dahil ancak sınırlama olmaksızın Adobe Yazılımı'na istinaden Google ile Alt Lisans Sahibi arasındaki sözleşmenin atanmış üçüncü taraf lehtarıdır. Alt Lisans Sahibi Google ile arasındaki sözleşmede aksini belirten tüm ifadelere rağmen, Google'ın Alt Lisans Sahibi'nin kimliğini Adobe'ye ifşa edebileceğini ve Alt Lisans Sahibi'nin Google ile, Adobe Şartları'nı içeren bir lisans sözleşmesi imzaladığını yazılı olarak belirtebileceğini kabul eder. Alt Lisans Sahibi, her lisans sahibi için bir sözleşmeye sahip olmalı ve söz konusu lisanslar Adobe Yazılımı'nın yeniden dağıtımına izin veriyorsa, ilgili sözleşme Adobe Şartları'nı içermelidir.