Topluluk Hareket Raporu'na dön

Hareket Raporu CSV Dokümanları

Bu veri kümesinin amacı, COVID-19'un etkisini hafifletmeye yardımcı olmaktır. Tıbbi teşhis, prognoz veya tedavi amacıyla kullanılmamalıdır. Ayrıca kişisel seyahat planlarında yol gösterici olarak kullanılması da amaçlanmamıştır.

Verilerde, market ve park gibi yerlere gidilmesinin her coğrafi bölgede nasıl değişiklik gösterdiği belirtilmektedir. Topluluk Hareket Raporu Yardımı'nı ziyaret ederek işinizde bu veri kümesini nasıl kullanabileceğinizi öğrenin.

Konum doğruluğu ve kategorize edilen yerlerle ilgili anlayış bölgeden bölgeye değiştiğinden bu verilerin ülkeler ya da farklı özelliklere sahip bölgeler (ör. kırsal-kentsel) arasındaki değişiklikleri kıyaslamak için kullanılmasını önermeyiz.

Zaman geçtikçe ve referans dönemden uzaklaştıkça, rapora konu olan topluluklar başka yere taşınma ya da yeni sunulan bölgesel ve uzaktan çalışma seçenekleri nedeniyle değişiklik gösterebilir. Google'ın yer kategorizasyonu konusundaki anlayışı da değişebilir. Örneğin, aynı değer bugün ve Nisan 2020'de aynı davranışı veya bağlılığı temsil etmeyebilir. Bunun nedeni, Google'ın bölgedeki mağaza ve restoranlarla ilgili bilgileri güncellemiş olması veya şu anda orada daha az kişinin yaşaması olabilir. Bu farklılıklar uzun vadede değerlerde yukarı veya aşağı yönlü değişikliklere neden olabilir. Dolayısıyla 6 aydan uzun zaman aralıklarına ait verileri analiz ederken dikkatli olmanızı öneririz.

Bir bölge veya kategoriyle ilgili istatistiksel olarak önemli düzeyde verimiz yoksa onu veri kümesinin dışında bırakırız. Bu trendleri nasıl hesapladığımızı ve gizliliği nasıl koruduğumuzu öğrenmek için aşağıdaki Bu veriler hakkında bölümünü okuyabilirsiniz.

Yer kategorileri

Market ve eczane

Market, gıda deposu, pazar, özel ürünlerin satıldığı gıda dükkanı ve eczane gibi yerlerle ilgili hareket trendleri.

Parklar

Yerel park, milli park, halka açık plaj, marina, köpek parkı, meydan ve halka açık bahçe gibi yerlerle ilgili hareket trendleri.

Toplu taşıma istasyonları

Toplu taşıma merkezleri (ör. metro, otobüs ve tren istasyonları) gibi yerlerle ilgili hareket trendleri.

Perakende ve rekreasyon

Restoran, kafe, alışveriş merkezi, eğlence parkı, müze, kütüphane ve sinema gibi yerlerle ilgili hareket trendleri.

Konut

Konutlara ilişkin hareket trendleri

İş yerleri

İş yerlerine ilişkin hareket trendleri

Bu veriler hakkında

Bu veri kümelerinde, farklı yerlere yapılan ziyaretlerin ve bu yerlerde kalma süresinin referans değere kıyasla nasıl değiştiği gösterilmektedir. Bu değişiklikler hesaplanırken, Google Haritalar'da yerlerle ilgili popüler saatleri göstermek için kullandığımız türde anonim hale getirilmiş toplu veriler kullanılır.

Her bir günde gerçekleşen değişiklikler, haftanın o gününe ait referans değerle karşılaştırılır:

  • Referans değer, 3 Ocak ile 6 Şubat 2020 tarihleri arasındaki 5 haftalık dönem boyunca, haftanın ilgili gününe ait ortanca değerdir.
  • Veri kümelerinde birkaç aylık trendler gösterilir ve en yeni veriler yaklaşık 2-3 gün öncesine aittir (veri kümeleri bu kadar sürede oluşturulur).

Hesaplamaya dahil edilen veriler kullanıcı ayarlarına, bağlantıya ve verilerin gizlilik eşiğimizi karşılayıp karşılamamasına bağlıdır. Veriler, kalite ve gizlilik eşiklerini karşılamadığında bazı yerler ve tarihler için boş alanlar görebilirsiniz.

Sosyal mesafeyi koruma ve temel hizmetlere erişim açısından faydalı kategorilere yer veririz.

Bu bulguları, Google Hesabında Konum Geçmişi ayarını etkinleştirmiş olan kullanıcılardan elde edilen verilere göre hesaplarız, yani veriler kullanıcılarımızın içinden bir örnek grubu temsil eder. Tüm örneklerde olduğu gibi, bu bulgular daha geniş bir kitlenin bire bir davranışını yansıtabilir veya yansıtmayabilir.

Güncellemeler ve iyileştirmeler

Yerler kapanıp tekrar açıldıkça raporlarımızı iyileştirmeye devam ediyoruz. Marketler ve eczaneler, Mağazalar ve eğlence yerleri, Toplu taşıma durakları ve Parklar kategorileri için değişiklikleri hesaplama yöntemimizi güncelledik. Mayıs 2020'den önce yayınlanmış bölgelerdeki verilerde, 11-18 Nisan 2020 tarihleri arasında başlayan tutarlı bir sapma (yukarı veya aşağı) olabilir.

Marketler ve eczaneler, Mağazalar ve eğlence yerleri, Toplu taşıma, Parklar ve İş yerleri kategorilerinde veri depolama işleminin tutarlı bir şekilde yapılmasını sağlamak için 5 Ekim 2020'de veri kümesinde iyileştirme gerçekleştirdik. 17 Ağustos 2020'den itibaren güncelleme tüm bölgelerde uygulanmaktadır.

Gizliliği koruma

Topluluk Hareketi Veri Kümeleri, katı gizlilik politikalarımıza bağlı kalarak ve kişilerin gizliliklerini koruyarak faydalı olmak için geliştirilmiştir. Kişinin konumu, kişileri veya hareketleri gibi kimliği tanımlayabilecek bilgiler hiçbir zaman kullanıma sunulmaz.

Bu raporlardaki analizler, varsayılan olarak kapalı olan Konum Geçmişi ayarlarını açan kullanıcılardan toplu olarak elde edilen anonimleştirilmiş veri kümelerinden oluşturulur. Konum Geçmişi açık olan kişiler istedikleri zaman Google Hesaplarında bu ayarı kapatabilir, Konum Geçmişi verilerini Zaman Çizelgelerinden her zaman silebilirler.

Bu raporlarda, etkinlik verilerinizin gizlilik ve güvenliğini sağlamak için ürünlerimizde her gün kullandığımız birinci sınıf anonimleştirme teknolojisinin aynısı kullanılmaktadır. Buna, veri kümelerimize yapay gürültü ekleyen diferansiyel gizlilik de dahildir. Bu işlem, raporları herhangi bir kişinin kimliği belirlenmeden oluşturmamızı sağlar. Bu gizlilik koruma yöntemleri aynı zamanda mutlak ziyaret sayısının da paylaşılmamasını sağlar.

Verilerinizin gizliliğini koruma ve güvende kalmasını sağlama çalışmalarımızla ilgili daha fazla bilgi edinmek için Google'ın Gizlilik Politikası sayfasını ziyaret edin.

Atıf

Bu veri kümesine dayalı sonuçlar yayınlayacak olursanız lütfen şu şekilde alıntı yapın:

Google LLC "Google COVID-19 Community Mobility Reports".
https://www.google.com/covid19/mobility/ Accessed: <tarih>.