GoogleAnalytics

Google Analytics Sertifikalı İş Ortağı Şartları

Teşekkür ederiz

Google Analytics Sertifikalı İş Ortağı (GACP) Programı'na ilişkin Şartlar ve Koşulları kabulünüz incelenmek üzere işleme alındı. Gönderdiğiniz bilgileri inceleyip kısa süre içerisinde yanıt vereceğiz.

Şartlar ve Koşulların 1. bölümü uyarınca, GACP Programı üyeliğinizin başlaması için Google'dan e-posta aracılığıyla yazılı onay almanız gerekmektedir.

Başvuru işleminizin bir parçası olarak, Google Inc. ("Google") tarafından sunulan bu program şartlarını ("Şartlar") kabul etmelisiniz. Bu Şartlar, Google Analytics Yetkili Danışmanlık Programı'na ("GACP Programı") bir Google Analytics Yetkili Danışmanı ("GACP") olarak katılımınız için geçerlidir. Bu Şartları kabul ederek, başvurunuzda adı geçen tarafı GACP Programı'na tabi kılma yetkisine sahip olduğunuzu kabul etmiş olursunuz (sizden ve söz konusu taraftan toplu olarak "siz" olarak söz edilecektir).

AŞAĞIDAKİ "ŞARTLARI KABUL EDİYORUM" İFADESİNİ TIKLAYARAK, TIKLAMANIZIN TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE, SÖZ KONUSU ŞARTLARA TABİ OLMAYI KABUL EDERSİNiZ. BUNUNLA BİRLİKTE, GOOGLE YUKARIDAKİ 1. BÖLÜMDE AÇIKLANDIĞI ÜZERE SİZİ GACP PROGRAMI'NA KABUL EDİNCEYE KADAR VE KABUL ETMEDİĞİ MÜDDETÇE, SÖZ KONUSU ŞARTLAR UYARINCA GACP PROGRAMI'NIN BİR PARÇASI OLMAYACAĞINIZI VE BU ŞARTLAR UYARINCA HİÇBİR HAKKA SAHİP OLMAYACAĞINIZI UNUTMAYIN.

 1. Programa Katılım. GCAP Programı'na katılımınız Google'ın kabulüne bağlıdır ve bu da tamamen Google'ın kendi karar verme yetkisi dahilindedir. GACP Programı'na kabulünüz, Google kabul edildiğinizi e-posta ile onayladıktan sonra geçerli olur.
 2. Programın Yararları. Google sizi GACP Programı'na kabul ederse, (a) Google tarafından sağlanan GACP logosunu kullanma yolunu da içermek üzere, web sitenizde ve pazarlama materyallerinizde kendinizi bir GACP olarak tanıtabilir ve (b) bir GACP olarak kapasiteniz dahilinde müşterilerinize Google Analytics ile ilgili eğitim ve destek hizmetleri verebilirsiniz. GACP logosunu (ve Google tarafından izin verilen diğer tüm Google marka özelliklerini) kullanımınız, buradan ulaşabileceğiniz Google marka özelliği kullanım yönergelerine uygun olmalıdır ve buradaki ek şartlara tabidir. Google'ın önceden yazılı izni olmadan, GACP durumunuzdan veya GACP Programı'na katılımınızdan söz eden bir basın bülteni yayınlayamazsınız. Google, kendinizi bir GACP olarak tanıtmaya veya GACP logosunu ve diğer tüm Google marka özelliklerini kullanmaya ilişkin verdiği izni dilediği zaman iptal edebilir.
 3. Programa Katılım Kuralları.
  1. Kalifikasyonları Koruma. Google'ın, GACP Programı'na başvurunuzu değerlendirirken kullanacağı faktörlerden bazıları burada açıklanmaktadır. GACP Programı'na ilk kabulünüzden sonra, katılımınızın devam edebilmesi için (Google'ın güncelleyebileceği) bu kalifikasyonları korumanız gerekmektedir.
  2. Bilgi ve Raporlama. Google'ın sizi GACP Programı'na kabul etmesi durumunda, sizi GACP Programı'nın bir katılımcısı olarak tanıtmak üzere marka özelliklerinizi ve sizinle ilgili diğer bilgileri görüntülemesi için Google'a izin vermiş sayılırsınız. Buna, söz konusu marka özelliklerinin ve bilgilerin, şu anda burada bulunan GACP dizin sayfasında görüntülenmesi de dahildir. Bilgilerinizi, buradaki çevrimiçi konsolda güncel tutmanız gerekir. Ayrıca, her üç aylık dönemin son iş gününe kadar, müşterilerle kurulan ticari ilişkilerin örneklerinden oluşan bir raporu, Google tarafından belirlenecek bir biçimde göndermelisiniz.
  3. Müşterilerle İlişki. Müşterilerinize, Google tarafından istihdam edilmeyen, desteklenmeyen veya başka bir şekilde Google'a bağlı olmayan, bağımsız bir taraf olduğunuzu bildirmelisiniz. Faturalandırma ve müşteri ilişkilerinin diğer tüm yönleri dahil olmak üzere, müşterileriniz için gerçekleştirdiğiniz tüm hizmetlerin sorumluluğu yalnızca size aittir. Müşterilerin kafasını karıştırmamak adına, müşterilerinize sunduğunuz Google Analytics ile ilgili hizmetlerin hiçbirini alt sözleşme ile üçüncü bir tarafa devredemezsiniz. Müşterilerinize profesyonel, duyarlı, ustalıklı ve makul sektör standartlarıyla uyumlu bir şekilde hizmet sunmalısınız. Hizmetlerinizi Google Analytics Hizmet Şartları ve ilgili politikalarla uyumlu bir şekilde gerçekleştirmelisiniz. Ayrıca, müşterilerinizin Google Analytics Hizmet Şartları ve ilgili politikaları ihlal etmesine neden olmamalı yada müşterilerinizi bu tür ihlallere teşvik etmemelisiniz. Google tarafından başka ek ürün, materyal veya araç sunulması ve bunları kullanmayı seçmeniz durumunda, söz konusu ürün, materyal veya araçları bu Şartlara ve Google tarafından sağlanan ek şartlara uygun bir biçimde kullanmalısınız. Müşterilerinize sağladığınız hizmetler ve GACP Programı'na katılımınız sonucunda oluşacak tüm maliyetlerin sorumluluğu size aittir (Google'a değil).
 4. Garantisizlik; Sorumluluğun Sınırlandırılması. GOOGLE VE SATIŞ ORTAKLARI, HAK İHLALİNİN BULUNMAMASI, SATILABİLİRLİK VE HERHANGİ BİR AMACA UYGUNLUKLA İLGİLİ OLANLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK YA DA ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. GOOGLE VE SATIŞ ORTAKLARI, GACP PROGRAMI VE GOOGLE ANALYTICS İLE İLGİLİ, SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL VEYA BAŞKA HERHANGİ BiR HUKUKİ VARSAYIM GEREĞİ, DOĞRUDAN, SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN, ÖZEL, DOLAYLI, ÖRNEK TEŞKİL EDEN, CEZAİ VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜĞE SAHİP DEĞİLDİR. YÜKÜMLÜLÜKLERLE İLGİLİ BU SINIRLAMALAR, SINIRLI HERHANGİ BİR TELAFİNİN ASIL AMACININ YERİNE GETİRİLMEMESİNE RAĞMEN VE YASA TARAFINDAN İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR.
 5. Tazminat. Bu Şartların ihlalinden, GACP Programı'na katılımınızdan veya müşterileriniz için gerçekleştirdiğiniz tüm hizmetlerden kaynaklanan, üçüncü tarafların her türlü hak talepleri ve ilgili masraflar karşısında Google ve satış ortaklarının zararlarını tazmin edecek, onları savunacak ve masun tutacaksınız.
 6. Gizlilik. "Google Gizli Bilgileri", bu Şartlarla ilgili olarak Google'ın size ifşa ettiği, gizli ibaresi taşıyan veya normal koşullarda gizli bilgi olarak kabul edilen bilgilerdir.  Google Gizli Bilgileri, zaten bildiğiniz, sizden kaynaklanmayan bir şekilde kamuya mal olmuş, sizin tarafınızdan bağımsız olarak geliştirilmiş veya başka bir tarafça size haklı bir şekilde verilmiş bilgileri içermez. Google Gizli Bilgilerini, bunları bilmesi gereken ve gizli tutacağını yazılı olarak kabul etmiş olan satış ortakları, çalışanlar ve temsilciler dışında hiçbir tarafa ifşa etmeyeceksiniz. Bu kişiler ve kuruluşlar, Google Gizli Bilgilerini, korumak için gerekli özeni göstererek, yalnızca bu Şartlar kapsamındaki hakları uygulamak ve yükümlülükleri yerine getirmek için kullanabilir.
 7. Fesih. GACP Programı'na katılımınız isteğe bağlıdır. GACP Programı'na katılımınızı sonlandırmak isterseniz, Google'ın sizi GACP Programı'ndan çıkarabilmesi için gaac-core@google.com adresinden Google'ı bilgilendirmelisiniz. Google, herhangi bir nedenle ve size karşı sorumluluk sahibi olmadan bu GACP Şartlarını feshedebilir veya askıya alabilir ya da GACP Programı'na katılımınızı sonlandırabilir. Google veya sizin tarafınızdan gerçekleştirilen herhangi bir fesih veya askıya alma işlemi sonrasında, kendinizi bir GACP olarak tanıtmaya son vermeli, web sitenizden ve pazarlama materyallerinizden GACP logosunu ve diğer Google marka özelliklerini kaldırmalısınız. 4., 5., 6., 7. ve 9. bölümlerin hükümleri, bu Şartların herhangi bir feshinden sonra geçerli olmaya devam edecektir.
 8. Değiştirme. Google bu Şartları istediği zaman değiştirebilir. Google tarafından yapılan değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Bir değişikliği kabul etmiyorsanız, tek telafi yolu olarak bu şartları feshedebilirsiniz.
 9. Muhtelif hükümler. Google, Google Analytics ve diğer tüm Google ürünleri ve materyallerindeki hakların tamamını elinde tutmaktadır ve siz Google Analytics veya diğer Google ürünleri veya materyallerinde herhangi bir hak elde etmezsiniz. Bu Şartlara ek olarak, geçerli tüm yasalara ve GACP Programı'na katılımınızla bağlantılı diğer Google politikalarına uymakla sorumlusunuz. Bu Şartlar, Kaliforniya'nın hukuk tercihine ilişkin kuralları hariç olmak üzere, Kaliforniya hukukuna tabidir. BU ŞARTLARLA İLGİLİ HER TÜRLÜ ANLAŞMAZLIK KONUSUNDA, TARAFLAR, KALİFORNİYA'NIN SANTA CLARA BÖLGESİ MAHKEMELERİNİN ÖZEL YARGILAMA YETKİSİNE SAHİP OLDUĞUNU VE MÜNHASIR MAHKEME YERİNİN BURASI OLACAĞINI KABUL ETMEKTEDİR. Bu Şartlar, taraflar arasında konuyla ilgili olarak yapılmış tek sözleşmeyi teşkil eder ve konuyla ilgili olarak önceden veya aynı zamanda yapılmış diğer tüm sözleşmelerin yerini alır. Google'ın herhangi bir hükmü uygulamaması, bir feragatname teşkil etmez. Herhangi bir hükmün uygulanamaz olduğu tespit edilirse, söz konusu hüküm ve ilgili hükümler, uygulanamaz hükmün asıl amacını en iyi şekilde yerine getirecek biçimde yorumlanır. Bu Şartların üçüncü taraf lehtarı bulunmamaktadır. Bu Şartlar kapsamındaki herhangi bir hakkınızı devredemezsiniz. Bunu yapmaya yönelik her türlü teşebbüs geçersizdir. Siz ve Google, bağımsız sözleşme taraflarıdır ve bu Şartlar, aracılık, iş ortaklığı veya ortak girişim ilişkisi doğurmamaktadır.
 10. Önceki GACP Sözleşmesinden Geçiş.Bu paragraf yalnızca, şu anda Google ile aranızda GACP Programı'na katılımınızla ilgili mevcut yazılı bir sözleşmeniz ("Mevcut Yazılı Sözleşme") olması durumunda geçerlidir (bu sözleşme büyük olasılıkla "Google Analytics Yetkili Hizmet Danışmanlığı Şartlar ve Koşulları" başlığına sahiptir). Siz bu Şartları kabul ettikten ve GACP Programı'na kabulünüz Google tarafından onaylandıktan sonra, Mevcut Yazılı Sözleşme feshedilir ve GACP Programı'na katılımınız bu Şartlar tarafından düzenlenmeye başlar.
ŞARTLARI KABUL EDİN
Ad:
Soyadı:
Unvan:
E-posta:
Telefon:
Şirket: