Google Ana Sayfa
 Google İzinleri
Ana Sayfa

Google Hakkında

Google İzinleri
    Yönergeler
   - Talep Formu
   - Marka Şartları


İlgili Bağlantılar
  Basın Merkezi
  Bize Ulaşın

Bu sitede bul:

Google Marka Özelliklerinin Üçüncü Taraflarca Kullanımı İçin Yönergeler

Google Marka Özelliklerinin Kullanımı
Genel Bilgiler

Sitelerine Google'dan bir renk katmak isteyen kullanıcılardan gelen tüm talepleri karşılamayı istesek de, objektif ve adil bir arama sonuçları sağlayıcısı olarak ünümüzü korumak konusunda kararlıyız. Siteler Google tarafından desteklendiklerini veya Google ile bir biçimde ilişkili olduklarını ima ettiklerinden, birçok talebi geri çevirmek zorunda kalıyoruz. Aynı yaklaşım, Google'a ait ticari markaların, logoların, web sayfalarının, ekran görüntülerinin veya diğer ayırt edici özelliklerin ("Google Marka Özellikleri" veya "Marka Özellikleri") sakıncalı malzemelerle ilişkilendirildikleri durumlar için de geçerlidir.

Bunun sonucunda, Google Marka Özelliklerini kullanmadan önce Google'dan açık yazılı bir izin almanızı şart koşuyoruz. Bu marka özellikleri yalnızca bu Yönergeler, Şartlar Ve Koşullar çerçevesinde ve Google'ın izin verdiği belirli amaçlar doğrultusunda kullanılabilir. Google Marka Özelliklerini nasıl kullanabileceğinizin spesifik olarak ele alındığı Google ile yapılmış yazılı bir sözleşmeniz varsa, mevcut sözleşmenizde izin verilenlerden başka bir şey yapmak istemediğiniz sürece buradaki onay işlemini yapmanız gerekmez. Aksi durumda, Marka Özelliklerini önceden izin almadan kullanabileceğiniz tek durum, web sitemizde, söz konusu Marka Özelliklerini önceden izin almadan (arama kutularımız örneğinde olduğu gibi) kullanabileceğinizi belirten net ve açık bir ifadenin bulunmasıdır.

Marka Özelliklerimizi kullanırken, bu Yönergelerde yer alan Doğru Kullanım Kurallarına daima uymanız gerekir. Buna ek olarak Google size, Google Marka Özelliklerinin boyutu, punto ve diğer grafik özelliklerine ilişkin yazılı şartlar iletebilir. Söz konusu şartları size, verdiğimiz onayla aynı zamanda iletirsek, bu şartları Marka Özelliklerimizi kullanmadan önce yerine getirmeniz gerekir. Söz konusu şartları size, ilk başta izin verdikten sonra iletirsek şartları ticari açıdan makul bir süre içinde uygulamanız gerekir.

Onay İşlemi

Onay istemek üzere İzin Talep Formunu doldurun ve formda belirtilen bilgilerle birlikte bize gönderin. 10 iş günü içinde yanıtlamaya çalışsak da bunu garanti etmiyoruz ve size açık bir biçimde onay verene kadar Google Marka Özelliklerini kullanamazsınız.

Google Marka Özelliklerini kullanma onayının kapsamı talebinizde verdiğiniz bilgilerle sınırlıdır. Öngördüğünüz kullanım, Google onay verdikten önce veya sonra değişirse, talebinizi de buna göre güncellemeniz gerekir.

Size yalnızca Google Marka Özelliklerini kullanma izni verebileceğimizi lütfen unutmayın. Üçüncü taraflara ait marka özelliklerini kullanma izni veremeyiz.

Ticari Marka Hakkında Temel Bilgiler
Ticari marka nedir?

Ticari marka, bir kişinin veya şirketin mal ve hizmetlerini tanımlayan, bunları başkalarının mal ve hizmetlerinden ayırt eden bir kelime, ad, simge veya aygıttır (veya bunların bir birleşimi). Ticari marka, söz konusu mal ve hizmetlerle ilgili kalitenin tutarlılığını güvence altına alır ve bu mal ve hizmetlerin tanıtımına yardımcı olur.

Markaların doğru bir biçimde kullanılması neden önemlidir?

Bir ticari markanın hakları, marka sahibi markayı mal ve hizmetlerini tanımlamak için kullanmayı sürdürüyorsa süresiz olarak devam edebilir. Ticari markalar gerektiği gibi kullanılmazsa, bu haklar yitirilebilir ve şirketin en önemli varlıklarından birisi tüm değerini kaybedebilir. Haklar yalnızca, bir ticari marka sahibi markayı yanlış bir biçimde kullandığı için değil kamu tarafından yanlış bir biçimde kullanıldığı için de yitirilebilir.

Doğru Kullanım Kuralları
Yapılacaklar:
 • Bir Google ticari markasını kullanıyorsanız, ticari markayı, onu çevreleyen metinden bir biçimde ayırın. Baş harfini büyük yapın, markayı büyük harfle veya italik yazın, markayı tırnak işaretleri içine alın, marka için genel addan farklı bir yazı stili veya yazı tipi kullanın.
 • Markanın tümünü büyük harfle yazmıyorsanız, ticari markayı tam olarak aşağıdaki Google Ticari Markaları ve Önerilen Kabul Edilmiş Genel Terimler listesinde gösterildiği gibi yazın.
 • Markayı yalnızca sıfat olarak kullanın, hiçbir zaman isim veya fiil olarak ve çoğul veya iyelik ekiyle kullanmayın.
 • Ticari markadan sonra genel bir terim kullanın, örneğin: GOOGLE arama motoru, Google arama, GOOGLE web araması.
 • Google logolarıyla birlikte yalnızca Google tarafından onaylanmış çizimler kullanın.
 • Web sayfasında bir Google logosu kullanıyorsanız, logonun her iki yanıyla web sayfanızdaki başka grafik veya metin öğeleri arasında en az 25 piksellik bir boşluk olmalıdır.
 • Normalde, tescilli olmayan bir Google Marka Özelliğinden sonra, şirketin terim üzerinde ticari marka haklarına sahip olduğunu belirten TM veya SM üst simgesi gelmelidir. Tescilli bir Google Marka Özelliğinden sonra, terimin tescilli bir marka olduğunu belirten ® simgesi gelmelidir. Reklam metinlerinde, ticari marka hakları bildirimi dipnot biçiminde verilebilir: Örneğin, Google Marka Özelliğine bitişik bir yıldız işareti koyup, ilgili bildirimi sayfanın yıldızın göründüğü en altına yerleştirerek. Örnek: *GOOGLE, Google Inc. şirketine ait bir ticari markadır.
Yapamayacaklarınız
 • Tüm kullanımlar için geçerli olan koşullardan biri markalarımızla istediğinizi her şeyi yapamayacağınızdır. Bunu yalnızca biz yapabiliriz. Bir Google Marka Özelliğinin herhangi bir öğesini çıkarmayın, bozmayın veya değiştirmeyin. Buna, bir Google ticari markası üzerinde, tire ekleme, birleştirme veya kısaltma yoluyla aşağıdakilere benzer değişiklikler yapmak dahildir: Googlımsı, Googleloji, GaGooglemani. Google ticari markalarını kesmeyin, kısaltmayın veya bu markalardan kısaltmalar oluşturmayın.
 • Bir Google Marka Özelliğini web sayfanızdaki en önemli unsur olarak görüntülemeyin.
 • Bir Google Marka Özelliğini Google ile bir ilişki veya bağlantıyı, Google'ın sponsorluğunu veya Google tarafından verilen bir desteği ima edecek ya da makul sınırlar içinde içeriğin Google veya Google personeli tarafından yazıldığı veya Google'ın ya da Google personelinin görüşlerini veya fikirlerini temsil ettiği şeklinde yorumlanacak bir biçimde görüntülemeyin.
 • Bir Google Marka Özelliğini, yetişkinlere yönelik içerik barındıran veya görüntüleyen, kumarı teşvik eden, yirmi bir yaşın altındakilere tütün veya alkol satışıyla ilişkili veya yürürlükteki yasaları başka şekillerde ihlal eden bir web sitesinde görüntülemeyin.
 • Bir Google Marka Özelliğini, Google'a takdirine göre aldatıcı, haksız, küçük düşürücü, hak ihlali oluşturan, iftira niteliğinde, aşağılayıcı, müstehcen veya Google açısında başka şekillerde kabul edilemez bir şekilde görüntülemeyin.
 • Google Marka Özelliğinin yasaları veya mevzuatı ihlal eden bir siteden görüntülemeyin.
 • Herhangi bir Google sayfasını çerçevelemeyin veya yansıtmayın (Google logosunun veya Google arama kutusunun tıklanmasıyla görünen sayfa dahil).
 • Google Marka Özelliğini kendi ürününüzün adı, hizmet adlarınız, ticari markalarınız, logolarınız veya şirket adlarınızla birleştirmeyin.
 • Google web tasarımı özelliklerinin veya Google marka paketinin görünümü, ayırt edici renk birleşimleri, tipografi, grafik tasarımlar, ürün simgeleri ve Google ile ilişkili görsel malzemeler dahil, Google'ın ticari sunumunu kopyalamayın veya taklit etmeyin.
 • Bize ait Marka Özelliklerine kafa karıştırıcı bir biçimde benzer markaları, logoları, sloganları veya tasarımları kullanmayın.
 • Google ticari markalarını ikinci düzey alan adları olarak kaydettirmeyin.
 • Google ticari markalarını, yaygın, betimleyici veya genel anlamlarda kullanmayın.
 • Ticari marka hakları ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Bazı ülkelerde tescil simgesinin yanlış kullanımına yönelik ciddi cezai ve hukuki yaptırımlar vardır. Bu nedenle, markanın tescil ettirilmediği ülkelerde (®) tescil simgesini kullanmayın.
Kullanımla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, açıklama veya izin talepleri aşağıdaki adreste ana hatları verilen işlemler yoluyla yapılabilir: http://www.google.com/permissions/.

Google Ticari Markaları ve Önerilen Kabul Edilmiş Genel Terimler
Ticari Markalar

Google™ arama
Google™ aramam motoru
Google.org™ kar amaçlı olmayan kuruluş
Google AdSense™ reklamcılık programı
Google Adverting Professionals™ programı
Google AdWords™ reklamcılık programı
Google Alerts™ e-posta güncelleme hizmeti
Google Answers™ araştırma hizmeti
Google Analytics™ web analitik veriler hizmeti
Google Base™ liste hizmeti
Google Blog™ weblog
Google Blog Search™ hizmeti
Google Book Search™ hizmeti
Google Calendar™ takvim oluşturma hizmeti
Google Catalogs™ katalog arama
Google Code™ açık kaynak geliştirici sitesi
Google Compute™ özelliği
Google Dashboard Widgets™ - Mac yazılımı için
Google Desktop™ arama yazılımı
Google Desktop Search™ arama aracı
Google Deskbar™ yazılımı
Google Directory™ web dizini
Google Earth™ kartografi hizmeti
Google Extensions™ - Firefox yazılımı için
Google Finance™ finansal bilgi hizmeti
Google Foundation™ kar amaçlı olmayan kurum
Google Free™ arama hizmetleri
Google Gadgets™ yazılım
Google Glossary™ sözlük hizmeti
Google Grants™ programı
Google Groups™ Usenet tartışma forumları
Google Image Search™ resim arama hizmeti
Google Images™ resim arama hizmeti
Google Labs™ araştırma bölümü
Google Mail™ web posta hizmeti
Google Maps™ harita hizmeti
Google Mars™ harita hizmeti
Google Mini™ donanımı
Google Mobile™ kablosuz hizmeti
Google Music Search™ hizmeti
Google News™ haber hizmeti
Google News Alerts™ haber bildirme hizmeti
Google Pack™ yazılım indirme hizmeti
Google Page Creator™ web sayfası oluşturma hizmeti
Google Personalized Home™ kişiselleştirilmiş ana sayfa hizmeti
Google Personalized Search™ kişiselleştirilmiş arama hizmeti
Google Q&A™ arama hizmeti
Google Reader™ yayın okuyucu
Google Related Links™ hizmeti
Google Ride Finder™ taksi arama
Google SafeSearch™ filtreleme
Google Scholar™ bilimsel metin arama
Google Search Appliance™ donanımı
Google Sets™ küme tahmin hizmeti
Google Sidebar™ yazılımı
Google Sitemaps™ hizmeti
Google Site Search™ hizmeti
Google SMS™ mobil mesajlaşma hizmeti
Google Store™ online mağaza
Google Suggest™ öneri hizmeti
Google Talk™ anında mesajlaşma hizmeti
Google Toolbar™ arama çubuğu
Google Transit™ yolculuk planlama hizmeti
Google Translate™ çeviri hizmeti
Google Video™ video arama
Google Web Accelerator™ yazılımı
Google Web Alerts™ uyarı hizmeti
Google Web Search™ özellikleri
Google Zeitgeist™ raporu
AdWords™ reklamcılık hizmeti
AdSense™ reklamcılık hizmeti
Blogger™ web yayıncılık hizmeti
Blog*Spot™ barındırma hizmeti
Froogle™ ürün arama
Gmail™ web posta hizmeti
I'm Feeling Lucky™ arama hizmeti
Orkut™ online topluluk
PageRank™ algoritması
Picasa™ fotoğraf düzenleyici yazılım
Hello™ resimli annında mesajlaşma hizmeti
Dodgeball™ sosyal ağ hizmeti
Joga™ online topluluk
Keyhole™ harita hizmeti
Urchin™ web analitik hizmeti
Oingo™ reklamcılık hizmeti
Quantified™ web analitik hizmeti
Writely™ kelime işlemci yazılımı
dMarc™ reklamcılık hizmetleri
Scott Studios™ ses sistemleri
Maestro™ ses sistemleri
Sketchup™ çizim yazılımı
Measure Map™ web analitik hizmeti
Trustrank™ algoritması

Sloganlar

It's All About Results™
Advertise on the Neighborhood Wide Web™
Picture Simplicity™

Logolar

Google Logosu
Google Balls Logosu
Google Desktop Logosu
Google Advertising Professionals Logoları
Google Labs Logosu
Toolbar Eye Logosu
Gmail Logosu
Blogger B Logosu
Picasa Logosu
Keyhole Logosu
Urchin Logosu
Hello Logosu